Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 46. ОБ'ЄМ ПРЯМОКУТНОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА І КУБА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння обчислювати об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба; сформувати вміння розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту, що передбачають обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда;

ключові компетентності:

✵ математична компетентність — розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів;

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв'язати засобами математики;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _____

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Яка з наведених формул є формулою для обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами a, b, c?

А. V = a + b + c. Б. V = 3abc. В. V = abc. Г. V = (a + b) ∙ c.

2) Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 7 см, 8 см, 3 см.

А. 158 см3. Б. 18 см3. В. 45 см3. Г. 168 см3.

3) Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 140 см3, а два його виміри — 7 м і 4 м. Чому дорівнює третій вимір цього паралелепіпеда?

А. 5 см. Б. 4 см. В. 6 см. Г. 10 см.

4) Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 36 см. Чому дорівнює об’єм куба?

А. 36 см3. Б. 81 см3. В. 27 см3. Г. 54 см3.

Варіант 2

1) Яка з наведених формул є формулою для обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами a, b, c?

А. V = ab + c. Б. V = abc. В. V = 2abc. Г. V = a + b + c.

2) Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 5 см, 6 см, 9 см.

А. 99 см3. Б. 135 см3. В. 2600 см3. Г. 270 см3.

3) Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 168 м3, а два його виміри — 7 м і 3 м. Чому дорівнює третій вимір цього паралелепіпеда?

А. 4 м. Б. 7 м. В. 8 м. Г. 9 м.

4) Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 24 см. Чому дорівнює об’єм куба?

А. 6 см3. Б. 72 см3. В. 24 см3. Г. 8 см3.

Відповіді:

Варіант 1. 1) В. 2) Г. 3) А. 4) В.

Варіант 2. 1) Б. 2) Г. 3) В. 4) Г.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Додаткові завдання

1) Довжина акваріуму дорівнює 80 см, ширина — 45 см, а висота — 55 см. Скільки літрів води потрібно налити в цей акваріум, щоб рівень води був на 10 см нижчим від верхнього краю акваріума?

2) Знайдіть об’єм і площу поверхні бака без кришки, що має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина якого дорівнює 90 см, ширина — 70 см, висота — 80 см. Скільки знадобиться фарби, щоб пофарбувати цей бак ззовні і зсередини, якщо для фарбування 1 дм2 потрібно 2 г фарби? Скільки літрів бензину можна налити в цей бак?

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 576 см3. Знайдіть його висоту, якщо довжина дорівнює 12 см, а ширина — 8 см.

2) Обчисліть об’єм куба, якщо площа однієї з його граней дорівнює 81 см2.

3) Складське приміщення має форму прямокутного паралелепіпеда. Його площа дорівнює 312 м2, а об’єм — 1248 м3. Чому дорівнює висота цього приміщення?

Варіант 2

1) Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 448 см3. Знайдіть його ширину, якщо довжина дорівнює 14 см, а висота — 8 см.

2) Обчисліть об’єм куба, якщо площа однієї з його граней дорівнює 64 см2.

3) Басейн має форму прямокутного паралелепіпеда. Його площа дорівнює 570 м2, а об’єм — 1710 м3. Чому дорівнює глибина басейну?

Відповіді:

Варіант 1. 1) 6 см. 2) 729 см3. 3) 4 м.

Варіант 2. 1) 4 см. 2) 512 см3. 3) 3 м.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________

2. Додаткове завдання. Прямокутним аркушем картону зі сторонами 7 см і 24 см треба обклеїти бічні стінки коробки, що має форму прямокутного паралелепіпеда з висотою 7 см. Які розміри, виражені натуральними числами, можуть при цьому мати верхня і нижня стінки коробки? Випишіть кілька можливих розмірів. При яких із них об’єм коробки буде найбільшим?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити