Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 3. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити і поглибити знання учнів про натуральні числа; сформувати вміння розпізнавати натуральні числа, наводити приклади натуральних чисел;

ключові компетентності:

✵ уміння вчитися впродовж життя — усвідомлювати цінність нових знань і вмінь;

✵ соціальна та громадянська компетентності — аргументувати та відстоювати свою позицію;

✵ спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, які сприяють формуванню поняття натуральних чисел:

2. Означення натуральних чисел.

3. Що називають натуральним рядом (або рядом натуральних чисел)?

4. Властивості числового ряду:

✵ найменше натуральне число;

✵ нескінченність натурального ряду.

5. Число нуль.

6. Існування чисел, які не є натуральними.

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________

2. Додаткові завдання

1) Чи може сума двох різних натуральних чисел дорівнювати: а) 0; б) 1; в) 2; г) 3?

2) Знайдіть три послідовних натуральних числа, сума яких дорівнює 210.

Відповідь. 69; 70; 71.

3) Знайдіть п’ять послідовних натуральних чисел, сума яких дорівнює 450.

Відповідь. 88; 89; 90; 91; 92.

4) Деяке натуральне число, більше за 5, позначили буквою n. Запишіть для числа n три попередніх і три наступних числа.

5) Деяке натуральне число позначили буквою n. Скільки чисел натурального ряду міститься між числами n і n + 10?

6) Запишіть чотири рази підряд число 10. Запишіть число, яке в натуральному ряді стоїть за утвореним числом і передує йому.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником

Альтернативні варіанти

2. Виконання усних вправ

1) Чи існує в ряді натуральних чисел:

а) найменше число; б) найбільше число?

2) Чи кожне число в ряді натуральних чисел має:

а) наступне число; б) попереднє число?

3) Подано натуральний ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... Скільки натуральних чисел стоїть у ньому між числами 2 і 6; 2 і 9; 2 і 12?

4) Скільки натуральних чисел міститься між числами n і n + k?

Відповідь. k -1 натуральне число.

3. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яке з наведених чисел не є натуральним?

А. 99. Б. 1000. В. 0. Г. 10.

2) Яке число в натуральному ряді стоїть за числом 1099?

А. 1010. Б. 2000. В. 1001. Г. 1100.

3) Скільки натуральних чисел міститься між числами 16 і 28?

А. 10. Б. 11. В. 12. Г. 13.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яке з наведених чисел не є натуральним?

А. 0. Б. 109. В. 500. Г. 20.

2) Яке число в натуральному ряді передує числу 1011?

А. 1001. Б. 1000. В. 1100. Г. 1010.

3) Скільки натуральних чисел міститься між числами 27 і 38?

А. 8. Б. 9. В. 10. Г. 11.

Відповіді:

Варіант 1. 1) В. 2) Г. 3) Б.

Варіант 2. 1) А. 2) Г. 3) В.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________________________

2. Додаткове завдання. Іринка записує послідовність чисел так, що кожне наступне число визначено за простим правилом. Установіть це правило і запишіть наступне число:

1) 3, 13, 23, 33, ...; 2) 11, 101, 1001, ...; 3) 1, 2, 3, 5, 8, ...; 4) 2, 5, 11, 23, 47, ...

Відповідь. 1) 43; 2) 10001; 3) 13; 4) 95.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити