Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 48. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 4

Варіант 1

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. На прямій позначені точки A, B, C і D так, що точка C належить відрізку AB, а точка D — відрізку CB. Укажіть усі позначені точки, що належать променю CD.

А. C і D. Б. D і B. В. C, D, і B. Г. A, B, C і D.

2. На координатному промені позначені точки A(2) і B (див. рис.). Яка координата точки B?

А. B(6). Б. B(3). В. B(4). Г. B(8).

3. Кут AOB — тупий. Яке з наведених чисел може бути градусною мірою кута AOB?

А. 39°. Б. 78°. В. 119°. Г. 89°.

4. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 7 см і 3 см.

А. 10 см2. Б. 20 см2. В. 42 см2. Г. 21 см2.

5. Знайдіть площу квадрата, якщо його периметр дорівнює 12 см.

А. 9 см2. Б. 16 см2. В. 12 см2. Г. 36 см2.

6. Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 2 см, 3 см і 5 см.

А. 10 см2. Б. 30 см2. В. 31 см2. Г. 62 см2.

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Установіть відповідність між заданим прямокутником (1-4) та його периметром (А-Д).

1

Одна сторона прямокутника дорівнює 10 см, а друга — на 3 см коротша від першої

А

40 см

2

Одна сторона прямокутника дорівнює 5 см, а друга — у 3 рази довша за першу

Б

38 см

3

Усі сторони прямокутника дорівнюють по 9 см

В

34 смГ

36 см

8. Довжина класної кімнати дорівнює 7 м, ширина — 5 м, висота — 3 м. У ній навчається 21 учень. Скільки кубічних метрів повітря припадає на одного учня?

Високий рівень навчальних досягнень

9. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда ABCDNMKP (див. рис.), якщо площа грані MBCK дорівнює 24 см2, площа грані NMBA — 8 см2, а довжина спільного ребра BM дорівнює 4 см.

Варіант 2

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. На прямій позначені точки A, B, C і D так, що точка C належить відрізку AB, а точка D — відрізку CB. Укажіть усі позначені точки, що належать променю DA.

А. C і D. Б. A, C і D. В. C, D, і B. Г. A, B, C і D.

2. На координатному промені позначені точки A і B(3) (див. рис.). Яка координата точки A?

А. A (5). Б. A (10). В. A (9). Г. A (6).

3. Кут MPN — гострий. Яке з наведених чисел може бути градусною мірою кута MPN?

А. 91°. Б. 121°. В. 32°. Г. 175°.

4. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 9 см і 6 см.

А. 15 см2. Б. 54 см2. В. 30 см2. Г. 108 см2.

5. Знайдіть площу квадрата, якщо його периметр дорівнює 28 см.

А. 16 см2. Б. 20 см2. В. 14 см2. Г. 49 см2.

6. Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 3 см, 4 см, 5 см.

А. 94 см2. Б. 30 см2. В. 47 см2. Г. 60 см2.

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Установіть відповідність між заданим прямокутником (1-4) та його периметром (А-Д).

1

Одна сторона прямокутника дорівнює 10 см, а друга — на 3 см довша за першу

А

44 см

2

Одна сторона прямокутника дорівнює 18 см, а друга — у 3 рази коротша від першої

Б

40 см

3

Усі сторони прямокутника дорівнюють по 10 см

В

48 смГ

46 см

8. Довжина кабінету дорівнює 6 м, ширина — 4 м, висота — 3 м. У кабінеті працюють 9 осіб. Скільки кубічних метрів повітря припадає на одну особу?

Високий рівень навчальних досягнень

9. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда ABCDTNFE (див. рис.), якщо площа грані ABCD дорівнює 12 см2, площа грані BCFN — 6 см2, а довжина спільного ребра BC дорівнює 2 см.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити