Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 49. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття звичайних дробів; сформувати вміння читати й записувати звичайні дроби;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Колективне розв'язування задач

1. Накресліть відрізок завдовжки 6 см. Поділіть його на три рівних частини. Виділіть одну з цих частин іншим кольором.

2. Накресліть прямокутник, довжина якого дорівнює 12 см і ширина 3 см. Поділіть його на чотири рівних квадрати. Зафарбуйте три з цих квадратів.

3. Накресліть квадрат зі стороною 8 см. Поділіть його на 4 рівних частини. Скількома способами це можна зробити? Зафарбуйте дві з цих частин. Чи правильно, що зафарбовано половину квадрата?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, що дають уявлення про звичайні дроби:


2. Які числа називають дробовими?

3. Що називають звичайним дробом?

4. Що називають чисельником дробу?

5. Що називають знаменником дробу?

6. Що показує знаменник дробу?

7. Що показує чисельник дробу?

VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ____________

2. Додаткові завдання

1) Одиницю розділено на 3, 9, 15, 21, 50, 100, 1000 рівних частин. Як називають одну частину в кожному із цих випадків?

2) Яку частину прямого кута становить 1°?

3) Яку частину периметра квадрата становить довжина однієї сторони?

4) На дорогу від дому до школи Микола витрачає 17 хвилин. Яку частину години витрачає Микола на дорогу від дому до школи?

5) Від дошки довжиною 7 м відпиляли 3 м. Яку частину дошки відпиляли?

6) Від села до міста 7 км шляху проходить лісом і 13 км проходить полем. Яку частину всієї відстані від села до міста становить дорога лісом і яку частину дорога полем?

VII. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яку частину тижня становлять дві доби?

2) Число поділили на дев’ять частин і взяли чотири таких частини. Яку частину числа взяли?

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яку частину години становлять три хвилини?

2) Число поділили на п’ять частин і взяли три таких частини. Яку частину числа взяли?

Відповіді

Варіант 1. 1) В. 2) Г.

Варіант 2. 1) Г. 2) Б.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________

2. Додаткове завдання. Ніна і Катя наповнили водою дві однакові діжки кухлями різної місткості. Ніна влила 20 кухлів, а Катя — 25. Визначте в дробах місткість кухля Ніни й кухля Каті, узявши місткість діжки за одиницю. У кого місткість кухля більша?

Відповідь. Місткість кухля Ніни — 1/20 діжки, кухля Каті — 1/25 діжки; у Ніни місткість кухля більша ніж у Каті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити