Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 50. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння правила знаходження дробу від числа; сформувати вміння виконувати вправи, у яких передбачено знаходження дробу від числа;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ математична компетентність — використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях;

✵ уміння вчитися впродовж життя — усвідомлювати цінність нових знань і вмінь;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою і обговоренням

1) Дріб 7/11 має чисельник..., а знаменник...

2) Дріб із чисельником 5 і знаменником 8 записують так:...

3) Запишіть дріб: дві сьомих. Число «сім» показує..., а число «два» показує...

4) Запишіть дріб, який має знаменник 9, а чисельник на дві одиниці менший.

5) Запишіть дроби: Підкресліть дроби з чисельником 12.

6) Запишіть словами, як читають число, записане на дошці: 207/303.

7) Наведіть приклад дробу, який має знаменник на п’ять одиниць більший за чисельник.

8) Якщо відрізок поділено на 8 рівних частин, то кожну з них позначають так: ...

9) Десяту частину дециметра називають...

10) Соту частину центнера називають...

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Скільки сантиметрів становить одна п’ята частина метра? дві п’ятих частини метра?

2. Довжина дошки дорівнює 6 м. Що означає відрізати одну третину дошки? дві третини дошки?

3. Чому дорівнює одна восьма числа 24? три восьмих числа 24? п’ять восьмих числа 14?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Як знайти дріб від числа?

2. Приклади знаходження дробу від числа:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) У книзі 130 сторінок. Ігор прочитав 9/10 книги. Скільки сторінок залишилося прочитати Ігореві?

2) Площа квадрата дорівнює 16 см2. Чому дорівнює площа:

а) 3/4 квадрата; б) половини квадрата?

3) Сосна росте 450 років. Граничний вік верби становить 2/185 віку сосни. Скільки років росте верба?

4) Тістечко коштує 6 грн 30 коп, а вартість порції морозива становить 6/7 вартості тістечка. Скільки потрібно грошей, щоб купити чотири тістечка і дві порції морозива?

5) Майстерня закупила 700 м тканини. Із 2/7 закупленої тканини пошили блузки, а з 2/5 тканини, що залишилась, пошили сукні. Скільки метрів тканини залишилось після пошиття блузок і суконь?

6) У грудні зарплата Івана Івановича становила 4800 грн, а в січні — більша, ніж у грудні, на 2/5 грудневої зарплати. Скільки грошей отримав Іван Іванович у січні?

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1) Знайдіть 3/8 від числа 24.

2) Скільки градусів становлять 4/15 прямого кута?

1) Знайдіть 4/9 від числа 36.

2) Скільки градусів становлять 9/20 розгорнутого кута?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________________

2. Додаткове завдання. У саду росте 36 дерев. Половина третини з них — черешні. Скільки черешень росте в саду?

Відповідь. 6 черешень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити