Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 51. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння правила знаходження числа за його дробом; сформувати вміння виконувати вправи, у яких передбачено знаходження числа за його дробом;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

1) У класі 28 учнів, із них 13 — дівчата. Яку частину класу становлять дівчата?

2) У автопарку 180 автомобілів. У рейс вийшло 7/12 автомобілів. Скільки автомобілів вийшло в рейс?

3) Довжина доріжки в саду дорівнює 18 м. Першого дня замостили плиткою 4/9 доріжки, а другого — 3/5 решти. Скільки метрів доріжки залишилось замостити плиткою?

Варіант 2

1) Дівчинка зібрала 85 грибів, із них 32 були білими. Яку частину всіх грибів становлять білі гриби?

2) У тролейбусному депо 240 тролейбусів, 11/16 із них вийшли на лінію. Скільки тролейбусів вийшло на лінію?

3) У мікрорайоні 15 будинків. У червні відремонтували 2/5 усіх будинків, а в липні — 2/3 решти. Скільки будинків залишилось відремонтувати?

Відповіді:

Варіант 1. 1) 13/28 учнів класу. 2) 105 автомобілів. 3) 4 м.

Варіант 2. 1) 32/85 усіх грибів. 2) 165 тролейбусів. 3) 3 будинки.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Яке число потрібно поділити на 10, щоб дістати 23?

2. 1/10 книги становить 23 сторінки. Скільки сторінок у книзі?

3. Яке число потрібно поділити на 6, щоб дістати 16?

4. 1/6 усіх автомобілів на стоянці білого кольору. Скільки всього автомобілів на стоянці, якщо білих 16?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Як знайти число за його дробом?

2. Приклади знаходження числа за його дробом:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником _________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Знайдіть число, якщо 5/7 від нього дорівнює 35.

А. 49. Б. 30. В. 25. Г. 12.

2) У саду 12 яблунь, що становить 3/4 усіх дерев саду. Скільки дерев у саду?

А. 7. Б. 9. В. 16. Г. 18.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Знайдіть число, якщо 5/8 від нього дорівнює 40.

А. 13. Б. 25. В. 35. Г. 64.

2) У парку 18 кленів, що становить 2/3 усіх дерев парку. Скільки дерев у парку?

А. 32. Б. 27. В. 30. Г. 12.

Відповіді:

Варіант 1. 1) А. 2) В.

Варіант 2. 1) Г. 2) Б.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________________

2. Додаткове завдання. Одна третина від половини деякого числа дорівнює 100. Яке це число?

Відповідь. 600.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити