Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 52. ПРАВИЛЬНІ ТА НЕПРАВИЛЬНІ ДРОБИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття правильного та неправильного дробу; сформувати вміння порівнювати правильний і неправильний дріб з одиницею, розв'язувати задачі, що передбачають використання поняття правильного і неправильного дробів;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — розуміти важливість чітких та лаконічних формулювань;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією;

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Самостійна робота з подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Турист пройшов 2/3 маршруту. Яка довжина маршруту, якщо він подолав 4 км?

2) Частину огірків, що принесли з городу, засолили, а 12 кг залишили свіжими. Скільки кілограмів огірків засолили, якщо свіжими залишили 2/7 усіх огірків, принесених із городу?

Варіант 2

1) Велосипедист проїхав 5/8 дороги. Яка довжина дороги, якщо він подолав 40 км?

2) Частину зерна, що було у вагоні, розвантажили до перерви, а після перерви розвантажили 20 т. Скільки тонн зерна розвантажили до перерви, якщо після перерви розвантажили 4/9 усього зерна, що було у вагоні?

Відповіді:

Варіант 1. 1) 6 км. 2) 30 кг.

Варіант 2. 1) 64 км. 2) 25 т.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Прочитайте дроби Укажіть чисельник і знаменник кожного з дробів.

2. Серед дробів виберіть ті, у яких:

1) чисельник менший від знаменника;

2) чисельник більший за знаменник або дорівнює йому?

3. Зібрали 10/10 усього врожаю пшениці. Що це означає?

4. Довжина відрізка дорівнює 7/5 метра. Виразіть довжину відрізка в метрах і сантиметрах.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення правильного дробу.

2. Означення неправильного дробу.

3. Порівняння правильного дробу з одиницею.

4. Порівняння неправильного дробу з одиницею у випадку, якщо:

✵ чисельник і знаменник неправильного дробу рівні між собою;

✵ чисельник неправильного дробу більший за знаменник.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником _____________________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

Альтернативні варіанти

2. Фронтальне опитування

1) Який дріб називають правильним? Наведіть приклади.

2) Який дріб називають неправильним? Наведіть приклади.

3) У яких випадках дріб: а) менший від одиниці; б) більший за одиницю; в) дорівнює одиниці? Наведіть приклади.

4) Який із дробів більший — правильний чи неправильний?

3. Виконання завдань на картках із друкованою основою

Кожний із дробів запишіть у відповідну комірку таблиці. У дужках запишіть назву дробів у кожному із стовпців таблиці.

Дроби, що менші від 1

(_________________)

Дроби, що більші за 1

(_________________)

Дроби, що дорівнюють 1

(_________________)
VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________

2. Додаткове завдання. При яких натуральних значеннях x дроби x/10 і 6/x — правильні, а дріб 8/x — неправильний?

Відповідь. 7 і 8.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити