Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 53 (резервна година). РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння розв'язувати задачі, що передбачають використання поняття звичайного дробу, правильного і неправильного дробу;

ключові компетентності:

✵ уміння вчитися впродовж життя — прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

✵ спілкування державною мовою — розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою і обговоренням

1) Дріб називають правильним, якщо...

2) Якщо знаменник дробу менший від чисельника, то дріб називають...

3) Із дробів (записаних на дошці) випишіть правильні.

4) Запишіть три неправильних дроби з чисельником 8.

5) Дріб x/8 є правильним при таких значеннях x :...

6) Дріб 7/x — неправильний. Отже, x може набувати таких значень...

7) При у = 12 дріб y/5 буде... (правильним чи неправильним?).

8) Якщо c менше від b , то дріб c/b буде...

9) Дріб 3x/12 правильний при таких значеннях x:...

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Додаткові завдання

1) Порівняйте значення величин:

2) На фарбування 5 м2 підлоги потрібно 1 кг фарби. Скільки кілограмів фарби потрібно, щоб пофарбувати 3 м2, 6 м2, 13 м2 підлоги?

3) Накресліть координатний промінь із одиничним відрізком, що дорівнює 6 см. Позначте на ньому точки Чому дорівнює довжина відрізків АB, BC і AC?

4) У баку автівки був бензин. Перед поїздкою в нього налили ще 10 л бензину. Під час поїздки витратили чверть бензину, що був у баку. Скільки бензину було в баку автівки спочатку, якщо під час поїздки витратили 12 л?

5) Концерт юних музикантів замість запланованих 3 год тривав 13/10 цього часу, оскільки глядачі просили повторити деякі виступи. Скільки часу тривав концерт? Скільки хвилин тривали виступи «на біс»?

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) В акваріум налили 6 л води, і з’ясувалося, що він наповнений на чверть. Скільки літрів води поміщається в акваріумі?

2) При яких значеннях а дріб: а) 9/a неправильний; б) a/12 правильний?

3) Марічка і Оленка збирали гриби. Кількість грибів, зібраних Оленкою, становить 4/3 кількості грибів, зібраних Марічкою. Хто з дівчаток зібрав більше грибів?

Варіант 2

1) У відро налили 2 л води, і з’ясувалося, що відро наповнене на чверть. Скільки літрів води поміщається у відрі?

2) При яких значеннях b дріб: а) b/18 правильний; б) 11/b неправильний?

3) Олег і Максим ловили рибу. Кількість рибин, зловлених Максимом, становить 6/5 кількості рибин, зловлених Олегом. Хто з хлопчиків виловив більше риби?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________________

2. Додаткове завдання. Для натуральних чисел a, b, c і d виконуються нерівності: а < b < c < d. Порівняйте дроби

Розв’язання. Оскільки а < d, то дріб a/d — правильний; оскільки c > b, то дріб c/b — неправильний. Будь-який правильний дріб менший від будь-якого неправильного, тобто

Відповідь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити