Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 55. МІШАНІ ЧИСЛА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття мішаного числа, його цілої і дробової частин; сформувати вміння виділяти цілу частину з неправильного дробу, записувати мішане число у вигляді неправильного дробу;

ключові компетентності:

✵ уміння вчитися впродовж життя — застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення навчальної мети;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — діяти за алгоритмом;

✵ спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _________________________________

2. Математичний диктант

Варіант 1 [2]

1) Запишіть дробом ділення числа 24 на 5 [28 на 9].

2) Ділення яких чисел означає дріб

3) Запишіть частку 17 : 9 [19 : 4] у вигляді дробу.

4) Якому натуральному числу дорівнює дріб

5) Запишіть число 14 [12] у вигляді дробу зі знаменником 2.

6) При якому значенні x правильна рівність

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Виразіть довжину відрізка в дециметрах і сантиметрах, якщо його довжина дорівнює:

2. Виразіть тривалість сеансу кінофільму в годинах і хвилинах, якщо сеанс кінофільму триває:

3. Виконайте ділення з остачею: 1) 17 : 5; 2) 21 : 4; 3) 35 : 7. Укажіть неповну частку і остачу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення мішаного числа.

2. Означення цілої і дробової частини числа.

3. Правило перетворення неправильного дробу на мішане число.

4. Приклади запису неправильного дробу у вигляді мішаного або натурального числа.


5. Правило перетворення мішаного числа на неправильний дріб.

6. Приклади запису мішаного числа у вигляді неправильного дробу:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником _____________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яке з чисел є цілою частиною неправильного дробу 17/5?

А. 2. Б. 17. В. 3. Г. 1.

2) Яка з наведених рівностей неправильна?

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Яке з чисел є цілою частиною неправильного дробу 14/5?

А. 2. Б. 4. В. 3. Г. 14.

2) Яка з наведених рівностей неправильна?

Відповіді:

Варіант 1. 1) В. 2) Г.

Варіант 2. 1) А. 2) Г.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________

2. Додаткове завдання. Деякий невисокосний рік починається з понеділка. У який день тижня закінчується цей рік?

Розв'язання. Знайдемо кількість тижнів у невисокосному році. Для цього з неправильного дробу 365/7 виділимо цілу частину: Отже, рік складається з 52 повних тижнів і ще одного дня. Тобто, якщо він починається з понеділка, то й закінчується в понеділок.

Відповідь. У понеділок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити