Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 56. ПОРІВНЯННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння правила порівняння дробів з однаковими знаменниками, мішаних чисел, дробова частина яких має однакові знаменники; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають порівняння дробів з однаковими знаменниками;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання для досягнення цієї мети;

✵ соціальна та громадянська компетентності — оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________

2. Виконання завдань на встановлення відповідності з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Установіть відповідність між неправильним дробом (1-4) і мішаним числом, що дорівнює цьому дробу (А-Д).

Відповіді:

Варіант 1. 1 — В. 2 — А. 3 — Д. 4 — Б.

Варіант 2. 1 — Г. 2 — В. 3 — А. 4 — Д.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Порівняйте числа: 1) 20 і 25; 2) 307 і 317; 3) 199 і 1099.

2. Яке з чисел на координатному промені лежить праворуч: 1) 5 чи 15; 2) 12 чи 9; 3) 29 чи 31?

3. Серед дробів укажіть дроби з однаковими знаменниками.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Правило порівняння двох дробів з однаковими знаменниками.

2. Порівняння дробів за допомогою координатного променя.

3. Приклади порівняння дробів з однаковими знаменниками:


4. Порівняння мішаних чисел, дробові частини яких мають однакові знаменники.

5*. Порівняння дробів з однаковими чисельниками.


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ____________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником __________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Який із наведених дробів найбільший?

2) Запишіть у порядку спадання числа a, b і с, якщо

А. a, b, с. Б. с, a, b. В. b, с, а. Г. с, b, a.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Який із наведених дробів найменший?

2) Запишіть у порядку зростання числа a, b і c, якщо

А. a, b, с. Б. с, a, b. В. b, с, а. Г. с, b, a.

Відповіді:

Варіант 1. 1) В. 2) Б.

Варіант 2. 1) Г. 2) В.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть усі натуральні значення a , при яких дріб буде меншим від дробу

Відповідь. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити