Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 57. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння правил додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ ініціативність і підприємливість — генерувати нові ідеї;

✵ уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________

2. Математичний диктант

Варіант 1 [2]

1) Два дроби з однаковими знаменниками рівні, якщо...

2) Із двох дробів з однаковими знаменниками більший [менший] той дріб,...

3) Порівняйте дроби:

4) Запишіть дроби Поставте між ними знак «>» або «<», щоб утворилася правильна нерівність.

5) Нерівність (записана на дошці) правильна при таких натуральних значеннях x:...

6) Запишіть нерівність: дріб x/17 менший від дробу 7/17 [дріб x/14 менший від дробу 5/14]. Вона буде правильною при таких натуральних значеннях x:...

7) Нерівність (записана на дошці) правильна при таких натуральних значеннях x:...

8) Запишіть дроби Розташуйте їх у порядку спадання [зростання].

9) Якщо то...

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Правило додавання дробів з однаковими знаменниками.

2. Правило віднімання дробів з однаковими знаменниками.

3. Приклади додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками:


IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ____________

2. Додаткові завдання

1) При яких натуральних значеннях а сума дробів буде правильним дробом?

2) При яких натуральних значеннях а різниця дробів буде правильним дробом?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________________

2. Виконання завдань із сигнальними картками

Учні показують картку, на якій написана буква, що відповідає правильній відповіді.

1) Знайдіть суму чисел

2) Знайдіть різницю чисел

3) Виконайте дії:

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть усі натуральні значення x, при яких виконується нерівність

Відповідь. 3; 4; 5; 6; 7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити