Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 4. ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття цифри, класу та розряду натурального числа; сформувати вміння записувати натуральні числа у вигляді суми розрядних доданків;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — поповнювати свій словниковий запас;

✵ спілкування іноземними мовами — спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників;

✵ математична компетентність — усвідомлювати значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання усних вправ

1) Серед чисел 10; 2/5; 0; 1; 103; 1/2; 77; 9; 505 укажіть натуральні.

2) Назвіть найменше натуральне число.

3) Чи правильно, що неможливо вказати найбільше натуральне число?

4) Назвіть п’ять послідовних натуральних чисел, починаючи з 1347.

5) Назвіть три послідовних натуральних числа, якщо:

а) найменше з них дорівнює 289; б) найбільше з них дорівнює 1505; в) середнє з них дорівнює 990.

6) Укажіть найменше і найбільше натуральні:

а) двоцифрові числа; б) трицифрові числа.

7) Скільки чисел натурального ряду міститься між числами 100 і 110?

8) Назвіть число, на одиницю більше за:

а) сто; б) сто тисяч.

9) Назвіть число, на одиницю менше від:

а) тисячі; б) мільйона.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення цифри.

2. Які числа називають одноцифровими, двоцифровими, ..., багатоцифровими?

3. Що називають класами натурального числа?

4. Що називають розрядами натурального числа?

5. Який запис чисел називають десятковим?

6. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником__________________________

2. Додаткові завдання

1) Складіть із поданих цифр натуральні числа, використовуючи кожну цифру один раз:

а) 6 і 2; б) 5 і 0; в) 2, 6, 9; г) 3, 0, 7.

Скільки розв’язків має задача? Прочитайте кожне з отриманих чисел англійською (чи іншою іноземною) мовою.

2) Запишіть цифрами і словами число, яке складається: а) з чотирьох трійок; б) з п’яти двійок.

3) Запишіть число, що має 27 сотень і 13 одиниць.

4) Запишіть шестицифрове число, у якому однакові перша і четверта цифри, друга і п’ята цифри, третя і шоста цифри.

5) Знайдіть суму всіх трицифрових чисел, що у своєму запису містять тільки цифри 0 і 3. Якою цифрою закінчується отримане число?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою і обговоренням

1) Запишіть будь-яке одноцифрове число. Скільки розв’язків має задача?

2) Запишіть яке-небудь натуральне одноцифрове число. Скільки розв’язків має задача?

3) Запишіть яке-небудь двоцифрове число, у розряді десятків якого стоїть цифра 5. Скільки розв’язків має задача?

4) Запишіть яке-небудь двоцифрове число, у розряді одиниць якого стоїть цифра 9. Скільки розв’язків має задача?

5) Запишіть цифрами і словами шестицифрове число, у розряді десятків тисяч якого стоїть цифра п’ять, а решта цифр — одиниці.

6) Запишіть цифрами і словами шестицифрове число, у якому п’ять сотень тисяч, а в кожному наступному розряді стоїть цифра на одиницю менша, ніж у попередньому. Підкресліть цифру, яка стоїть у розряді десятків тисяч.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть у додатковій літературі або Інтернеті інформацію про запис числа за допомогою римських цифр. Запишіть у десятковій системі числення числа: DCCCXXIV, DCXLIII, LIX, MMCDVII, MMXVIII, ММХІХ.

Відповідь. 824, 643, 59, 2407, 2018, 2019.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити