Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 58 (резервна година). РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння виконувати додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; удосконалити вміння розв'язувати задачі, у яких передбачено додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово);

✵ уміння вчитися впродовж життя — прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання усних вправ

1) Знайдіть суму чисел:

2) Знайдіть різницю чисел:

3) Відомо, що різницею дробів 11/15 і 3/15 є дріб a/15. Знайдіть число a.

4) Який дріб потрібно додати до дробу:

а) 5/13, щоб дістати дріб 12/13; б) 4/9, щоб дістати дріб 7/9?

5) Подайте дріб 5/7 у вигляді суми двох дробів зі знаменниками 7.

6) Подайте дріб 7/9 у вигляді суми трьох дробів зі знаменниками 9.

7) Укажіть усі пари правильних дробів зі знаменником 13, сума яких дорівнює 4/13.

8) Подайте одиницю як:

а) різницю двох дробів зі знаменником 8;

б) суму двох дробів зі знаменником 9.

9) Розв’яжіть рівняння:

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть значення виразу c - a + b, якщо

2) При якому значенні n правильна рівність:

3) Робітникові потрібно 1 кг фарби, щоб пофарбувати панелі стін. Він змішав 4/10 кг синьої і 7/10 кг білої фарби. Чи вистачить йому цієї суміші для виконання запланованих робіт?

4) Порівняйте значення виразу і дріб:

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _____________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Виконайте дії:

2) Розв’яжіть рівняння:

3) Першого дня Сашко прочитав 4/15 книги, а другого — 2/15 книги. Яку частину книги прочитав Сашко за два дні?

3) Першого дня робітники відремонтували 5/13 дороги, а другого — 6/13 дороги. Яку частину дороги відремонтували робітники за два дні?

Відповіді.

Варіант 1.

Варіант 2.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:________________

2. Додаткове завдання. Порівняйте з одиницею число а, якщо:

Відповідь. 1) а > 1; 2) а < 1; 3) а = 1.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити