Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 59. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ МІШАНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати вміння виконувати додавання натурального та дробового числа, віднімання дробового числа від натурального, знаходити суму й різницю мішаних чисел, дробові частини яких мають однакові знаменники;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

✵ соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому

Індивідуальні завдання

№ 1. При якому значенні а корінь рівняння дорівнює 3?

№ 2. При якому значенні m корінь рівняння дорівнює 5?

№ 3. При якому значенні а корінь рівняння дорівнює 4?

№ 4. При якому значенні m корінь рівняння дорівнює 11?

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Сформулюйте переставну властивість додавання. Наведіть приклади її застосування.

2. Сформулюйте сполучну властивість додавання. Наведіть приклади її застосування.

3. Подайте число 1 у вигляді дробу зі знаменником: 14; 5; 23; 97.

4. Заповніть пропуски:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Сума натурального числа і звичайного дробу.

2. Сума натурального і мішаного чисел.

3. Додавання мішаних чисел.

4. Доповнення дробу до одиниці.

5. Віднімання дробу від натурального числа.

6. Віднімання мішаних чисел.

7. Приклади додавання та віднімання мішаних чисел:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

Альтернативні варіанти

2. Виконання усних вправ

Сформулювавши відповідне правило, виконайте дії:

3. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Виконайте завдання. Обговоріть здобуті розв’язки. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Завдання 1

Виконайте дії:

Завдання 2

Розв’яжіть рівняння:

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________

2. Додаткове завдання. На одній шальці терезів лежать 2 шматки мила, а на другій — 3/2 такого самого шматка мила і ще 50 г. Шальки терезів урівноважені. Знайдіть масу шматка мила.

Відповідь. 100 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити