Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 61 (резервна година). УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ «ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ І ДІЇ З НИМИ»

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Звичайні дроби і дії з ними»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово);

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність: _________

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання завдань на картках із друкованою основою з подальшою перевіркою і обговоренням

Заповніть пропуски:

1) У дробу 11/23 число 11 називають ____________________________________, а число 23 — ____________________________________.

2) У дробу 4/15 число 15 означає ____________________________________, а число 4 означає ____________________________________.

3) Для того щоб знайти 3/9 від числа 27, треба ____________________________________.

4) Для того щоб знайти число, 3/5 від якого дорівнює 15, треба ____________________________________.

5) Дріб a/b (а і b — натуральні числа) називають правильним, якщо a ___ b.

6) Дріб m/n (m і n — натуральні числа) називають неправильним, якщо m ___ n.

7) Для того щоб число записати у вигляді неправильного дробу, треба ____________________________________.

8) Для того щоб неправильний дріб 9/2 записати у вигляді мішаного числа, треба ____________________________________.

9) Для того щоб знайти суму дробів 3/7 і 2/7, треба ____________________________________.

10) Для того щоб знайти різницю дробів 7/9 і 5/9, треба ____________________________________.

11) Для того щоб знайти суму чисел треба ____________________________________.

12) Для того щоб від одиниці відняти дріб 2/3, треба ____________________________________.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткове завдання

Закресліть приклади, у яких дії виконані неправильно:

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) На стоянці 28 автомобілів, із них 15 — вантажівки. Яку частину всіх машин становлять вантажівки?

2) Площа поля дорівнює 18 га, із них 5/6 засіяли пшеницею. Скільки гектарів засіяли пшеницею?

3) Карлсон з’їв 4/5 варення, що було в банці. Скільки варення було в банці, якщо Карлсон з’їв 400 г варення?

4) Довжина маршруту дорівнює 4 км. Туристи подолали Скільки кілометрів залишилось подолати туристам?

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) На полиці 18 книг, із них 10 — підручники. Яку частину всіх книг становлять підручники?

2) Турист подолав 24 км, із них 2/6 велосипедом. Скільки кілометрів турист їхав велосипедом?

3) Олена прочитала 9/36 книги. Скільки сторінок у книзі, якщо Олена прочитала 18 сторінок?

4) Площа поля дорівнює 3 га. Першого дня засіяли 5/6 га. Скільки гектарів залишилось засіяти?

Відповіді:

Варіант 1. 1) 15/28. 2) 15 га. 3) 500 г. 4)

Варіант 2. 1) 10/18. 2) 8 км. 3) 72 с. 4)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове домашнє завдання. Як зміниться значення дробу, якщо його чисельник збільшити на знаменник?

Відповідь. Збільшиться на 1.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити