Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 63 (резервна година). УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В І СЕМЕСТРІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Натуральні числа та звичайні дроби і дії з ними»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цих тем;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово);

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність: _________

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

1. Які числа називають натуральними? Укажіть найменше натуральне число. Чи можна указати найбільше натуральне число?

2. Що таке цифра? Скільки існує цифр для позначення чисел?

3. Прочитайте числа: 3 067 250, 3/7, 15 004 028, 29 030 001, 8/79, 39/84, 205 359 090; 1 010 101 010. Які з цих чисел не є натуральними? Як називають ці числа?

4. Сформулюйте правила порівняння:

a) натуральних чисел; б) звичайних дробів з однаковими знаменниками.

5. Порівняйте числа:

1) 10 720 і 10 703; 2) 128 675 і 126 875; 3) 5/7 і 1/7; г) 3/9 і 8/9.

6. Який дріб називають правильним? неправильним? Який із цих дробів більший за одиницю, який дорівнює одиниці і який менший від одиниці? Наведіть приклади.

7. Як неправильний дріб перетворити на мішане число? Поясніть на прикладі дробів 14/5; 103/10.

8. Як записати у вигляді неправильного дробу:

1) натуральне число; 2) мішане число? Наведіть приклади.

9. На прикладі 250 139 028 + 33 154 209 покажіть, як виконують додавання багатоцифрових чисел.

10. Як додати два дроби з однаковими знаменниками? Сформулюйте правило віднімання дробів з однаковими знаменниками. На прикладах: поясніть, як виконувати додавання і віднімання мішаних чисел.

11. Сформулюйте переставну і сполучну властивості додавання. Наведіть приклади застосування цих властивостей. Перевірте, чи виконуються ці властивості для звичайних дробів з однаковими знаменниками.

12. Що показує різниця чисел а і b? Відомо, що число M більше за число N на 50. Чому дорівнює значення виразу M - N?

13. Які властивості множення натуральних чисел ви знаєте? Сформулюйте їх та наведіть приклади застосування.

14. Що показує частка чисел а і b? Відомо, що а : b = 10. Яке з чисел, а чи b більше і в скільки разів? Як вираз а: b записати у вигляді звичайного дробу?

15. У якому випадку використовують термін «неповна частка»? Наведіть приклади ділення з остачею.

16. Що називають числовим виразом? буквеним виразом? Що означає знайти значення:

1) числового виразу; 2) буквеного виразу?

17. Що називають рівнянням? Що таке корінь рівняння? Що означає розв’язати рівняння?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Робота з підручником _____

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачі. Обговоріть здобуті розв’язки. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача 1

Виконайте дії:

Задача 2

Розв’яжіть рівняння:

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити