Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 5. ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння читати та записувати натуральні числа;

ключові компетентності:

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях — усвідомлювати важливість математики як універсальної мови науки;

✵ уміння вчитися впродовж життя — прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

Альтернативні варіанти

2. Робота на картках із друкованою основою

1) Закресліть неправильні записи числа: п’ятдесят два мільйона сорок вісім тисяч двадцять.

52 480 200

52 408 002

52 048 200

52 048 020.

2) Запишіть словами числа, які зустрічаються в тексті.

Довжина екватора Землі 40 075 696 (____________________________________

____________________________________________________________________) м.

Відстань від Землі до Сонця 149 597 900 (____________________________________

____________________________________________________________________) км,

а від Землі до Плутона 7 527 000 000 (____________________________________

____________________________________________________________________) км.

Один календарний рік містить 31 557 600 (____________________________________

____________________________________________________________________) с

3. Виконання завдань на встановлення відповідностей

Варіант 1

Установіть відповідність між числом (1-4) і кількістю нулів у його запису (А-Д).

1

Чотириста вісім тисяч п’ятсот

А

Один

2

Двадцять тисяч сто п’ятнадцять

Б

Два

3

Три мільйони чотириста

В

Три

4

Сто вісімдесят тисяч триста шість

Г

Чотири


Д

П’ять

Варіант 2

Установіть відповідність між числом (1-4) і кількістю нулів у його запису (А-Д).

1

Шість мільйонів дві тисячі

А

Один

2

Вісімсот тисяч один

Б

Два

3

П’ять мільйонів сорок тисяч сто сім

В

Три

4

Тридцять тисяч двісті два

Г

Чотири


Д

П’ять

Відповіді:

Варіант 1. 1 — В; 2 — А; 3 — Д; 4 — Б.

Варіант 2. 1 — Д; 2 — Г; 3 — В; 4 — Б.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Додаткові завдання

1) Запишіть трицифрове число, сума цифр якого дорівнює:

а) 1; б) 3; в) 5; г) 9; д) 10.

2) Яку найбільшу кількість натуральних чисел можна скласти з трьох цифр, використовуючи їх по одному разу, якщо ці цифри:

а) 1, 2, 3; б) 0, 1, 2? Укажіть ці числа.

3) Запишіть число 1 000 000 за допомогою цифри 5 і знаків дій.

4) Скільки існує двоцифрових чисел, у яких перша цифра більша за другу?

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

Продовжте речення

1) З-поміж чисел 5; 28; 30; 0; 1001; 1; 120 не натуральними є числа _________.

2) Число тридцять вісім тисяч п’ятдесят цифрами записують так: _________.

3) Число сто сорок тисяч п’ятнадцять цифрами записують так: _________.

4) Число, записане цифрою два і шістьма нулями, читають так: _________.

5) У числі дві тисячі шістсот п’ять у розряді десятків стоїть цифра _________.

6) Число, у якому 5 мільйонів 92 тисячі 7 сотень і 6 одиниць, записують так:

______________________________________________________________.

1) З-поміж чисел 27; 3; 10; 150; 0; 10001; 919 не натуральними є числа _________.

2) Число дванадцять тисяч тринадцять цифрами записують так: _________.

3) Число двісті п’ять тисяч сорок вісім цифрами записують так: _________.

4) Число, записане цифрою три і дев’ятьма нулями, читають так: _________.

5) У числі вісім тисяч п’ятсот двадцять у розряді десятків стоїть цифра _________.

6) Число, у якому 7 мільйонів 103 тисячі 5 сотень і 8 десятків, записують так:

______________________________________________________________.

Відповіді

Варіант 1. 1) 0. 2) 38 050. 3) 140 015. 4) Два мільйони. 5) 0. 6) 5 092 706.

Варіант 2. 1) 0. 2) 12 013. 3) 205 048. 4) Три мільярди. 5) 2. 6) 7 103 580.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________________________

2. Додаткове завдання. Запишіть число, яке складається із суми 11 тисяч 11 сотень і 11 одиниць.

Відповідь. 12 111.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити