Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 6. ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння правил порівняння натуральних чисел; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають порівняння чисел;

ключові компетентності:

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — діяти за алгоритмом та складати алгоритми;

✵ спілкування іноземними мовами — спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів; ставити запитання, формулювати проблему;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: __

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Запишіть словами число 3 004 000 000.

A. Три мільйони чотириста тисяч.

Б. Три мільйони чотири тисячі.

B. Три мільярди чотири мільйони.

Г. Три мільярди сорок мільйонів.

2) У якому з наведених чисел сім десятків тисяч?

А. 1 478 502. Б. 307 041. В. 8 742 530. Г. 134 752.

Варіант 2

Укажіть букву, що відповідає правильній відповіді.

1) Запишіть словами число 2 400 000 000.

A. Двадцять чотири мільярди.

Б. Два мільярди чотириста мільйонів.

B. Два мільйони чотириста тисяч.

Г. Двісті сорок мільйонів.

2) У якому з наведених чисел три сотні тисяч?

А. 8 347 029. Б. 1 435 678. В. 3 598 127. Г. 12 495 378.

Відповіді:

Варіант 1. 1. В. 2. А.

Варіант 2. 1. Б. 2. А.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1) Назвіть спочатку всі п’ятицифрові числа, потім — усі чотирицифрові, потім — усі трицифрові:

28 044; 562; 7831; 96 001; 78 923; 8274; 2723; 760; 280.

2) З-поміж наведених виберіть числа, які мають однакову кількість знаків і однакові цифри у відповідних розрядах:

5487; 9356; 5425; 9358; 10 567; 12 890; 10 577; 12 990.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що означає порівняти два натуральних числа?

2. Знаки > і <.

3. Що називають нерівністю? подвійною нерівністю?

4. Порівняння чисел із різною кількістю цифр.

5. Порівняння чисел з однаковою кількістю цифр.

6. Приклади порівняння чисел:


7. Що називають подвійною нерівністю.

8. Приклади читання подвійних нерівностей:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Перекладіть на англійську (чи іншу іноземну) мову слова і словосполучення: цифра, нуль, натуральне число, двоцифрове число. Сформулюйте іноземною мовою завдання 2) і виконайте його.

2) Запишіть усі натуральні двоцифрові числа, які більші за 80 і закінчуються цифрою 0.

3) Відомо, що у всіх кошенят разом із кішкою не менше 16 і не більше 24 лап. Скільки кошенят може бути у кішки?

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

Закресліть неправильні нерівності:

3524 > 3525; 10 956 < 10 965;

8538 > 8547; 99099 > 100000

4927 < 4928; 12073 > 12703;

6125 > 6215; 20000 < 9909

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _______________________________________

2. Додаткове завдання. У запису 7 ∙ 9 + 12 : 3 - 2 розставте дужки так, щоб значення здобутого виразу було найбільшим.

Відповідь. 7 ∙ (9 + 12 : 3) - 2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити