Розробки уроків - Математика 5 клас І семестр - 2018

УРОК 7. ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати вміння виконувати додавання багато- цифрових чисел, розв'язувати задачі, що передбачають додавання натуральних чисел; домогтися засвоєння переставної та сполучної властивостей додавання; сформувати вміння застосовувати ці властивості до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ математична компетентність — оперувати числовою інформацією;

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що можна розв'язати засобами математики;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ______

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Виконання усних вправ

1) Чи правильна нерівність:

а) 2987 > 2897; б) 12155 < 12160; в) 3500 > 3499; г) 16179 < 16110?

2) Поставте замість зірочки знак > або < такий, щоб утворилась правильна нерівність:

а) 707*777; б) 305*345; в) 620*602; г) 124*160.

3) Які цифри можна поставити замість зірочок, щоб була правильною нерівність:

а) 15* < 1*5; б) 5**2 < 5*2*?

4) Прочитайте нерівності:

а) 123 < 231 < 321; б) 345 < 354 < 435; в) 112 < 121 < 211; г) 500 < 505 < 550.

5) Порівняйте значення виразів:

а) 16 + 8 ∙ 5 і 16 ∙ 5 + 8; б) 81 : 9 + 5 і (81 + 9) : 5.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

1. Назвіть доданки і суму у виразі:

1) 35 + 45 = 80; 2) 0 + 11 = 11; 3) 25 + 25 = 50; 4) a + b = c.

2. Знайдіть суму чисел:

1) 300 і 77; 2) 15, 18 і 25.

3. Хто з дітей правильно записав додавання у стовпчик:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади задач, для розв’язування яких необхідно виконати додавання чисел:

2. Компоненти дії додавання.

3. Переставна властивість додавання.

4. Сполучна властивість додавання.

5. Додавання багатоцифрових чисел за розрядами (у стовпчик).

6. Властивість нуля при додаванні. Рівності a + 0 = а і 0 + a = a.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть суму п’яти чисел, перше з яких дорівнює 150, а кожне наступне на 50 більше попереднього.

2) Обчисліть суму трьох чисел, кожне з яких складається з трьох мільйонів, п’яти тисяч і семи сотень.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником________________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачі. Обговоріть здобуті розв’язки. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача 1

Збільште: 1) 893 на 107; 2) 8920 на 2810.

Задача 2

Обчисліть, використовуючи сполучну властивість додавання:

1) 358 + (2042 + 1645); 2) 7081 + (919 + 13600); 3) 519 + (181 + 291).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Розшифруйте запис, якщо однаковими буквами позначені однакові цифри, різними буквами — різні цифри:

Відповідь. 47 482 530.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити