АЛГЕБРА
Уроки для 10 класів

УРОК 4

Тема. Розв'язування вправ. Самостійна робота


Мета уроку: формування умінь будувати графіки функцій за до­помогою геометричних перетворень.

І. Перевірка домашнього завдання

1.   Один учень відтворює розв'язування вправи № 3 (4; 5; 6), дру­гий — № 3 (7; 8; 9), третій — № 3 (18).

2. Математичний диктант.

Запишіть формулою функцію, графік якої одержано в резуль­таті:

1) паралельного перенесення графіка функції у =  на 3 оди­ниці вздовж осі ОХ.

2) паралельного перенесення графіка функції у =  на -3 одиниці вздовж осі ОХ.

3) паралельного перенесення графіка функції у = х3 на 3 оди­ниці вздовж осі ΟΥ.

4) паралельного перенесення графіка функції у = х2 на -3 одиниці вздовж осі ОУ.

5) розтягу графіка функції у = |х| від точки (0; 0) вздовж осі ординат у 3 рази.

6) стиску графіка функції  до точки (0; 0) вздовж осі абсцис у 3 рази.

Відповідь: 1) ; 2) ; 3) у = х3 + 3 ; 4) у = х3 - 3; 5) у = 3 |х|; 6) .


II. Формування умінь учнів будувати графіки функцій за допомогою геометричних перетворень

Колективне виконання вправ

1. Побудуйте графіки функцій:

а) ; б) у = |х – 2| – 1; в) ; г) у= x2 – 5|x| + 4.


Відповідь:

 

 

 


III. Самостійна робота

І варіант

1. Знайдіть область визначення функції:  (3 бали)

2. Дослідіть на парність і непарність функцію у = х3 - х (3 бали)

3. Побудуйте графік функції:

а)  (3 бали)  

б) у = |х|3 - 1 (3 бали)

Відповідь: 1) D(y) = (-;-3)(-3;3)(3;+); 2) непарна; 3) а) рис. 21; б) рис. 22.

II варіант

1. Знайдіть область ви­значення функції:  (3 бали)

2. Дослідіть на парність і непарність функцію у = х4 - х2. (З бали)

3. Побудуйте графік функції:

а) (3 бали)   б) у = |х3 - 1| (3 бали)


Відповідь:1) D(y)=(-;-2)(-2;2)(2;+) 2) парна.


2)  а) рис. 23; б) рис. 24.


 
IV. Підсумок уроку


V. Домашнє завдання

Розділ І § 1 (3). Вправа № 3 (20; 32; 28).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити