АЛГЕБРА
Уроки для 10 класів

УРОКИ 63-70

 

Уроки 63—70 відповідають V розділу програми з алгебри та початків аналізу «Резерв навчального часу», і вчитель може використовувати цей час на власний розсуд з урахуванням рівня математичної підготовки учнів.

Ці години можна використати на повторення на початку на­вчального року, як додаткові години на окремі теми або для узагальнення й систематизацію матеріалу і повторення в кінці навчального року.

Якщо «Резерв навчального часу» вчитель вирішив використати на повторення в кінці навчального року, то можна рекомендувати таке тематичне планування.

Повторення (8 год.)

 

№ п/п

Тема уроку

Кількість годин

Дати проведення уроків

10-А

10-Б

10-В

63.

Тригонометричні функції

164.

Тригонометричні рівняння, системи і нерівності

165.

Степенева функція. Ірраціональні рівняння, нерівності і системи

166.

Показникова функція. Показникові рівняння, системи, нерівності

167.

Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння, нерівності, системи

168.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

169.

Підсумкова контрольна робота № 7

170.

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

1
Планування уроків 63—70 слід провести з урахуванням реальних навчальних досягнень учнів, використавши матеріали уроків 1—62.

Наведемо підсумкову контрольну роботу № 7.


Тема: Контрольна робота № 7 (підсумкова)


Мета уроку. Перевірити знання, уміння і навички учнів з курсу алгебри і початків аналізу.

Варіант 1

1. Спростіть вираз (1 бал)

2. Розв'яжіть рівняння:

а)  –   = 2. (2 бали)

б) 1 + log2(x + 5) = log2(5x – 1) + log2(x – 1). (2 бали)

3. Розв'яжіть нерівність:

a) 4sin  cos  < -1. (2 бали)   

б) . (2 бали)

4. Побудуйте графік функції у = - cos(х + n + 1). (2 бали)

5. Обчисліть arctg – arctg (-1) (2 бали)

Варіант 2

1. Спростіть вираз . (1 бал)

2. Розв'яжіть рівняння:

а)  +  = 2. (2 бали)

б) log3(x + 3) – log3(x – 1) = 1 – lоg3(4 – х). (2 бали)

3. Розв'яжіть нерівність:

а) sin 3x cos х – cos 3x sin х  . (2 бали) 

б) . (2 бали)

4. Побудуйте графік функції  у = - sin . (2 бали)

5. Обчисліть . (1 бал)

Варіант 3

1. Спростіть вираз . (1 бал)

2. Розв'яжіть рівняння:

а)  +  = . (2 бали)

б) log2(2x – 1) + log2(x + 1) = 2 + log2(x + 2). (2 бали)

3. Розв'яжіть нерівність:

а) cos2  – sin2  > - 0,5. (2 бали) 

б) . (2 бали)

4. Побудуйте графік функції  у = tg . (2 бали)

5. Обчисліть arcsin . (2 бал)

Варіант 4

1. Спростіть вираз . (1 бал)

2. Розв'яжіть рівняння:

а)  +  = 3. (2 бали)

б) log3(3x – 1) + log3(x + 1) = 1 + log3(x + 3). (2 бали)

3. Розв'яжіть нерівність:

а) sin 2x sin х – cos 2x cos x  . (2 бали)

б) . (2 бали)

4. Побудуйте графік функції  y = tg .(2 бали)

5. Обчисліть tg . (1 бал)

Відповідь:

В-1.  1. .  2. а) 6; б) 3.  3. a) , nZ; б) (-; -4](0; 1]. 4. Рис. 181. 5. .

B-2. 1. 135.  2. а) 5; б) 3. 3. a) , nZ; б) [-3; 0)  [1; +). 4. Рис. 182.  5. 310.

В-3. 1. 27. 2. а) 3 і 6; б)3. 3. а) , nZ; б) (-; - 5]  (0; 2]. 4. Рис. 183.  5. .

В-4. 1. 10.  2. а) -1 і 2; б) 2. 3. а) , nZ; б) (-; 4]  (0; 1]. 4. Рис. 184. 5. -1.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити