АЛГЕБРА
Уроки для 10 класів

УРОК № 1. Тема. Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції

УРОК № 2. Тема. Огляд властивостей основних функцій

УРОК № 3. Тема. Побудова графіків функцій за допомогою геомет­ричних перетворень відомих графіків функцій

УРОК № 4. Тема. Розв'язування вправ. Самостійна робота

УРОК № 5. Тема. Тригонометричні функції кута

УРОК № 6. Тема. Радіанна міра кутів і дуг

УРОК № 7. Тема. Тригонометричні функції числового аргументу

УРОК № 8. Тема. Періодичність тригонометричних функцій

УРОК № 9. Тема. Побудова графіків тригонометричних функцій

УРОК № 10. Тема. Властивості тригонометричних функцій

УРОК № 11. Тема. Тематична контрольна робота № 1

УРОК № 12. Тема. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

УРОК № 13. Тема. Формули тригонометричних функцій суми і різниці двох чисел. Тригонометричні функції подвійного і по­ловинного аргументу

УРОК № 14. Тема. Формули зведення

УРОК № 15. Тема. Формули суми (різниці) однойменних тригономет­ричних функцій. Перетворення добутку тригономет­ричних функцій у суму

УРОК № 16. Тема. Тематична контрольна робота № 2

УРОК № 17. Тема. Поняття про обернену функцію

УРОК № 18. Тема. Обернені тригонометричні функції: у = arcsin х, у = arccos х

УРОК № 19. Тема. Обернені тригонометричні функції: у = arctg x, у = arcctg x

УРОК № 20. Тема. Розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Рівняння cos t = a

УРОК № 21. Тема. Розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Рівняння sin t = a

УРОК № 22. Тема. Розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Рівняння tg t = a

УРОК № 23. Тема. Розв'язування тригонометричних рівнянь способом зведення до однієї тригонометричної функції

УРОК № 24. Тема. Розв'язування тригонометричних рівнянь способом розкладання на множники

УРОК № 25. Тема. Розв'язування однорідних тригонометричних рівнянь

УРОК № 26. Тема. Розв'язування дробово-раціональних рівнянь

УРОК № 27. Тема. Розв'язування систем тригонометричних рівнянь

УРОК № 28. Тема. Розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей

УРОК № 29. Тема. Розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей

УРОК № 30. Тема. Розв'язування тригонометричних нерівностей

УРОК № 31. Тема. Розв'язування тригонометричних рівнянь, систем та нерівностей

УРОК № 32. Тема. Тематична контрольна робота № 3

УРОК № 33. Тема. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня і його властивості

УРОК № 34. Тема. Перетворення коренів

УРОК № 35. Тема. Порівняння радикалів

УРОК № 36. Тема. Дії над радикалами

УРОК № 37. Тема. Найпростіші ірраціональні рівняння

УРОК № 38. Тема. Розв'язування ірраціональних рівнянь, систем з ірраціональними рівняннями

УРОК № 39. Тема. Розв'язування ірраціональних нерівностей

УРОК № 40. Тема. Узагальнення поняття степеня

УРОК № 41. Тема. Степенева функція

УРОК № 42. Тема. Тематична контрольна робота № 4

УРОК № 43. Тема. Показникова функція, її графік і властивості

УРОК № 44. Тема. Застосування властивостей показникової функції до розв'язування вправ

УРОК № 45. Тема. Показникові рівняння

УРОК № 46. Тема. Розв'язування показникових рівнянь

УРОК № 47. Тема. Розв'язування показникових рівнянь і систем

УРОК № 48. Тема. Розв'язування показникових рівнянь і систем показникових рівнянь

УРОК № 49. Тема. Розв'язування нерівностей, що містять показникову функцію

УРОК № 50. Тема. Розв'язування показникових нерівностей

УРОК № 51. Тема. Розв'язування показникових рівнянь, систем і нерівностей

УРОК № 52. Тема. Тематична контрольна робота № 5

УРОК № 53. Тема. Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність

УРОК № 54. Тема. Основні властивості логарифмів

УРОК № 55. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 56. Тема. Логарифмічна функція, її графік і властивості

УРОК № 57. Тема. Логарифмічні рівняння

УРОК № 58. Тема. Розв'язування логарифмічних рівнянь

УРОК № 59. Тема. Розв'язування систем логарифмічних рівнянь

УРОК № 60. Тема. Розв'язування логарифмічних нерівностей

УРОК № 61. Тема. Розв'язування логарифмічних нерівностей

УРОК № 62. Тема. Тематична контрольна робота № 6

УРОК № 63-70. Тема. Контрольна робота № 7 (підсумкова)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити