АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

ВСТУП

 

Матеріали посібника призначені для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають алгебру в 7 класі 12-річної школи.

Посібник містить детальні розробки уроків. У наведених конспектах подаються тема, дидактична мета, тип уроку та опис обладнання, яке необхідне для проведення уроку.

Змістова частина конспектів уроків має заголовок «Хід уроку». Тут відображено: 1) етапи уроку; 2) зміст навчального матеріалу, що виноситься на урок; 3) система завдань, яка необхідна для досягнення дидактичної мети; 4) методи, форми і засоби, які доцільно використати на уроці; 5) домашнє завдання. Автор пропонує цікавий метод навчання — випереджальне домашнє завдання, що сприяє усвідомленому засвоєнню нового матеріалу та підвищує активність учнів. До окремих фрагментів уроку подаються докладні методичні рекомендації. Більша частина завдань супроводжується методичними коментарями (у тексті вони позначаються @), які допоможуть учителю врахувати особливості розв'язування цих вправ.

Під час вивчення навчального матеріалу планується проведення актуалізації опорних знань за допомогою усних вправ, математичних диктантів, самостійних робіт. Матеріали до всіх цих видів роботи (з відповідями) містяться безпосередньо в розробках уроків.

Детальні методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи, велика кількість усних вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використання ігрових моментів на уроці, врахування вікових особливостей учнів — усе це відрізняє пропонований посібник від традиційних планів-конспектів та дає можливість його використання також учителями, які працюють за різними підручниками з алгебри для 7 класу.

 

Календарне планування вивчення алгебри у 7 класі

I семестр — 48 годин (3 год. на тиждень)

II семестр — 38 годин, всього — 86 годин (2 год. на тиждень)

 

№ уроку

Тема уроку

Кількість годин

Дата проведення

Примітки

 

І семестр

 

 

 

1, 2

Перетворення виразів. Повторення та систематизація матеріалу 5—6 класів

2

 

 

 

Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною

9

 

 

3, 4

Рівняння та його корені

2

 

 

5-7

Лінійне рівняння з однією змінною

3

 

 

8-10

Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

3

 

 

11

Тематичне оцінювання № 1

1

 

 

 

Тема 2. Цілі вирази

7

 

 

12-14

Числові вирази. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

3

 

 

15-17

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

3

 

 

18

Тематичне оцінювання № 2

1

 

 

 

Тема 3. Степінь з натуральним показником

12

 

 

19, 20

Степінь з натуральним показником

2

 

 

21-25

Властивості степеня з натуральним показником

5

 

 

26

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

1

 

 

27, 28

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

2

 

 

29

Урок узагальнення матеріалу

1

 

 

30

Тематичне оцінювання № 3

1

 

 

 

Тема 4. Багаточлени

12

 

 

31

Багаточлен. Подібні члени багаточлена та їх зведення

1

 

 

32, 33

Додавання і віднімання багаточленів

2

 

 

34

Множення одночлена і багаточлена

1

 

 

35, 36

Множення двох багаточленів

2

 

 

37, 38

Розкладання багаточленів на множники винесенням спільного множника за дужки

2

 

 

39-41

Розкладання багаточленів на множники способом групування

3

 

 

42

Тематичне оцінювання № 4

1

 

 

 

Тема 5. Формули скороченого множення

16

 

 

43, 44

Квадрат двочлена

2

 

 

45,46

Різниця квадратів

2

 

 

47

Сума і різниця кубів

1

 

 

48

Використання формул скороченого множення для розкладання багаточленів на множники

1

 

 

 

II семестр

 

 

 

49,50

Використання формул скороченого множення для розкладання багаточленів на множники

2

 

 

51

Тематичне оцінювання № 5

1

 

 

52-54

Застосування різних способів розкладання багаточленів на множники

3

 

 

55-57

Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів

3

 

 

58

Тематичне оцінювання № 6

1

 

 

 

Тема 7. Функції

10

 

 

59-61

Функція. Область визначення та область значень функції

3

 

 

62, 63

Графік функції

2

 

 

64-67

Лінійна функція, її властивості та графік

4

 

 

68

Тематичне оцінювання № 7

1

 

 

 

Тема 8. Системи лінійних рівнянь із двома змінними

14

 

 

69

Рівняння із двома змінними та його розв'язок

1

 

 

70, 71

Лінійне рівняння із двома змінними та його графік

2

 

 

72, 73

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та її розв'язок. Графічний спосіб розв'язування систем

2

 

 

74, 75

Спосіб підстановки

2

 

 

76, 77

Спосіб додавання

2

 

 

78-80

Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома Змінними

3

 

 

81

Підсумковий урок

1

 

 

82

Тематичне оцінювання № 8

1

 

 

 

Тема 9. Повторення

4

 

 

83-85

Повторення та систематизація знань та вмінь з тем:

1) перетворення виразів;

2) розв'язування рівнянь;

3) розв'язування задач

3

 

 

86

Тематичне оцінювання № 9

1

 

 Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити