АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

Урок № 26

Тема. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

 

Мета: домогтися свідомого розуміння змісту основних понять уроку (одночлен; одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт одночлена стандартного вигляду; степінь одночлена); вдосконалювати вміння виконувати перетворення степенів.

Тип уроку: засвоєння знань учнів.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

@ Щоб перевірити корекцію самостійної роботи, збираємо зошити на перевірку та за необхідності висвітлюємо найскладніші завдання (з погляду учнів) попередньої самостійної роботи.


II. Робота з випереджальним домашнім завданням

Учні виконують завдання самостійно, використовуючи підручник та свої записи.

 

Нове поняття

Тлумачення в підручнику

Приклад, порівняння щодо змісту

Корекція

 

 

 

 

 

 

 

 


Після виконання завдання працюємо над корекцією.


III. Засвоєння нових знань

Отже, основними новими поняттями, які розглянуто у відповідному пункті підручника, є:

1) одночлен;

2) одночлен стандартного вигляду;

(Що таке «стандарт» — знайти в тлумачному словнику.)

3) коефіцієнт одночлена, записаного в стандартному вигляді;

(Що таке «коефіцієнт» — знайти в тлумачному словнику.)

4) степінь одночлена.

(Чи є тотожними поняття «степінь числа» та «степінь одночлена»?)

Зміст виділених понять учні знаходять самостійно й усвідомлюють, знайшовши числові порівняння.


IV. Закріплення знань. Формування вмінь, удосконалення навичок

Виконання усних вправ

1.   Чи є одночленом вираз:

1) 3,4х2у;   2) -0,7ху2;      3) а ∙ (-8);    4) х2 + х;   5) х2х;  6) - m3nm2;  7) а – b;

8) 2(х + у)2;   9) -0,3ху2;  10) с10;    11) -m;   12) 0,6?

@ Вимагаємо від учнів пояснень, закріплюємо знання означення одночлена.

2.   Чи записано у стандартному вигляді одночлен:

1) 6ху; 2) -2aba; 3) 0,5m ∙2n; 4) -bса; 5) - х3у3; 6) 5р3р2 ?

@ З метою виховання математичної культури звертаємо увагу на те, що в одночлені стандартного вигляду степені з різними основами записуємо в алфавітному порядку їх основ.

3.   Назвіть коефіцієнт одночлена й визначте його степінь:

1) 3х5;  2) -7ху;  3) 6х2 ∙ у;  4) 17;   5) -а5;  6) у.


Виконання письмових вправ

1.   Зведіть одночлен до стандартного вигляду, вкажіть його коефіцієнт та степінь:

1) 8х3 ∙ хх5; 

2) 3а ∙ 0,5b ∙ 4с; 

3) 3а ∙ (-2ас); 

4) -2m2 ∙ 6mn3;  

5) -2х3 ∙ 0,1х3у ∙ (-5у);   

6) p ∙ (-q) ∙ p20.

2.   Складіть усі можливі одночлени стандартного вигляду з коефіцієнтом 5, що містять дві змінні х та у так, щоб степінь кожного одночлена дорівнював: 1) трьом; 2) чотирьом.

3.   Знайдіть значення одночлена:

1) 4х2, якщо х = -3;             

2) -32а2b3, якщо а = , b = - 1;

3) х2у, якщо х = 7, у = 0,6;      

4) 0,6аbс2, а = 1,2, b = -5, с = 3.

4.   Чому дорівнює об'єм прямокутного паралелепіпеда, ширина якого а см, довжина у 2 рази більша за ширину, а висота у 2 рази більша від довжини? Складіть і запишіть вираз до цієї задачі. Як ви назвете здобутий вираз? Обчисліть його значення при а = (м).

5.   Обчисліть значення виразу: 1) ; 2) .

 

V. Підсумки уроку. Рефлексія

«Німий диктант»

На дошці записано одночлен стандартного вигляду та одночлен, що не є одночленом стандартного вигляду: 1) 7a3bc4; 2) 7а3bс ∙ с3.

Учитель почергово вказує на відповідні елементи запису, а учні повинні записати математичну назву загального поняття, що подається цим записом.

Наприклад:

·   учитель указує на вираз 2) — учні записують «одночлен»;

·   учитель вказує на вираз 1) — учні повинні записати «одночлен стандартного вигляду» тощо.

 

VI. Домашнє завдання

№ 1. Зведіть одночлен до стандартного вигляду, вкажіть його коефіцієнт та степінь: 

1) 8у2 ∙ у3 ∙ у;

2) 7 ∙ х ∙ 0,1у2z; 

3) 5b ∙ (-3аb);  

4) -2m4 ∙ 9mn3;

5) -3a2 ∙ 0,2ab4 ∙ (-10b);   

6) х3 ∙ (-у)3 ∙ х.

№ 2. Знайдіть значення одночлена:

1)  3х3, якщо х = -3; 2) 0,8m2nр, якщо m = -0,2, n = 3, р = 5.

№ 3. Випереджальне домашнє завдання. Знайдіть у підручнику приклад на множення одночленів та піднесення одночлена до степеня. Прочитайте та знайдіть (виділить) знайомі та незнайомі поняття, властивості, алгоритми. Які саме властивості дій над числами є основою розв'язання прикладів (випишіть їх назву).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити