АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

Урок № 2

Тема. Перетворення виразів (повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 5 та 6 класах)


Мета: повторити та систематизувати відомості про види перетворень виразів та способи дій, передбачених ними, що були отримані учнями в 5-6 класах в обсязі, необхідному для сприйняття теми «Рівняння».

Тип уроку: повторення, систематизація знань, умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

@ Оскільки вправи, аналогічні до № 1 і 2 домашнього завдання, досить ретельно опрацьовані на попередньому уроці і є по суті завданнями на відтворення вмінь та навичок, не слід витрачати багато часу на їх перевірку (достатньо або вибірково взяти зошити на перевірку в учнів, які показали низький рівень знань, умінь та навичок під час виконання бліц-тесту на попередньому уроці, або під час фронтального обговорення розібрати ті вправи, що не були зрозумілими більшості учнів). Домашнє завдання № 3 є випереджальним, тобто передбачає самостійну роботу учнів. Цій частині домашнього завдання слід приділити більше уваги.


III. Робота з випереджальним домашнім завданням (Повторення та систематизація знань)

Варіант 1. Робота в парах. Спираючись на повторений матеріал, кожна пара учнів виконує завдання:

 

1. Заповніть пропуски в реченнях, щоб твердження були правильними.

а) Щоб..., перед якими стоїть знак«+», треба опустити дужки і знак «+», що стоїть перед ними, і записати всі доданки зі... знаками.

б) Щоб..., перед якими стоїть знак «-», треба опустити дужки і знак «-», що стоїть перед ними, і записати всі доданки з... знаками.

в) Щоб... доданки, треба додати їх коефіцієнти і результат помножити на спільну буквену частину.

г) Заміна виразу ас + bс на... називається... множника за дужки.

д) Заміна виразу а(b + с) на... називається розкриттям...

є) Для будь-яких раціональних чисел а, b і с справджується рівність ab = ... та (ab)c = ...

2. Із запропонованих виразів виберіть приклади до кожного з наведених вище алгоритмів і перетворіть ці вирази, використовуючи відповідний алгоритм:

а) -2а(+2с – 3m); б) -9х + 7х – 5x + 2х; в) 54 · 4 – 14 · 54;

г) a + b – (b – c) + d; д) а – b + (b – с) + 1,8; е) -7,2 · х · 10

 

По закінченні перевіряємо й корегуємо виконані завдання.

Варіант 2. Робота в групах. За основу беремо ті ж самі 5 алгоритмів (див. 1-й варіант), але кожна група отримує один з алгоритмів, наприклад, у вигляді набору карток, на яких записані окремі частини алгоритмів. Завдання кожної групи полягає в тому, щоб:

1)  з окремих слів скласти речення, що виражало б певний алгоритм;

2)  підібрати приклад, що ілюструє застосування алгоритму;

3)  підготувати й здійснити презентацію своєї роботи.

У будь-якому разі мета цієї частини уроку: повторити алгоритми основних видів перетворень виразів, що були вивчені учнями в 5-6 класах, та найголовніше — відтворити способи дій, що передбачаються в цих алгоритмах.

 

IV. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок

Виконання усних вправ

1. Чи правильно розкрито дужки?

1) 3 + (-5 – 2) = 3 – 5 – 2;   

2) 3 – (5 – 2) = 3 – 5 – 2;

3) 3 – (5 + 2) = 3 + 5 – 2;   

4) 3 – (5 + 2) = 3 – 5 + 2?

2. Назвіть коефіцієнти виразів: 3ху; -у; -1,2а; -b; т.

3. Назвіть подібні доданки у виразах: х – 2у +3х – у; 7b – a – 2ab + b + 3ab.

4. Розкрийте дужки:(х – у) · 5; (a + b – c) · 4; -a(b + c).

 

Виконання письмових вправ

1. Спростіть вирази:

1) -1,2 · 3а;

2) -5b · 2,4с;

3) -х ·  · (-у).

2. Розкрийте дужки у виразах:

1) 2(x – 7y + 3z); 2) (c- 8d + 6k) · (-1,2); 3) -b(-x + 2y – 4,6).

3. Зведіть подібні доданки:

1) 8a + 19a – 28a + 3a;

2) 1,4a – a + b – 2,6b;

3) 1,6m – 1,3 – 3,1m + 0,8;

4) -a + b + a - b.

4. Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки:

1) 7(4а + 6) – 12а;

2) 8х – 4(16 – 2х);

3) 1,7(a – 4) + 0,6(6 – 2а);

4) -(4,3х – 2,4) – (5,8 – 2,6х);

5)

5*. Спростіть вирази:

1) х – (2x – (4x + 3));

2) 8m – (4n – 6m + (3n + 5m)).

6*. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної:

1) 3(x – 2) – 5(4 + x) + 2(x + 13);

2) 2a – (a – (1 + 4a)) + 4 – a – (4a – 7).

7*. Відшукайте пропущений запис:

 

Опадання листя восени

Листопад

(2a + 3b) – (3a + 2b)

?

 

V. Рефлексія

Цей етап уроку можна провести у вигляді гри «Кошик знань». Кожний з учнів самостійно оцінює свої здобутки і кладе в «Кошик знань» відповідного кольору або форми предмет (наприклад, якщо учень вважає, що матеріал уроку засвоєно ним повністю, то він кладе зелений кружечок; якщо вважає, що більшість матеріалу засвоєна, але залишились деякі незрозумілі моменти, то кладе жовтий кружечок; якщо ж вважає, що майже все на уроці було незрозумілим — кладе червоний кружечок).

Після цього вчитель разом з учнями аналізує ситуацію, що склалася, дає вербальну оцінку результатів, з'ясовує, які питання були найскладнішими і над чим треба більш ретельно попрацювати вдома.


VI. Домашнє завдання

№ 1. Спростіть вирази. Пронумеруйте, які саме перетворення виразів були використані в кожному окремому випадку.

1) -0,8х · (-0,7);

2) ;

3) -7 · (5 – а – 4b);

4) -0,6х(-5 + 3m – 1,4n);

5) -4х + 11x + 35x – 38x;  

6) 1,1p + 0,9d – 1,2 – 1,3p – 3,8d;

7) 14,5(8х – 6y) – (5y – 3х) · 2,4;  

8) 0,6(4х – 12) – 0,4(5х – 7).

№ 2. Випереджальне домашнє завдання.

Серед математичних записів один зайвий. Поясніть, який та чому?

1) 3х + 2 = 5;

2) 3 + 2 = 5х;

3) 3 + 2 = 5;

4) 3х + 2х = 5.

До кожної з рівностей, що ви залишили, придумайте задачу. (Під час виконання цієї роботи можна використовувати п. 1 підручника.)Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити