АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

Урок № 29

Тема. Степінь з натуральним показником. Одночлени

 

Мета: узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів, набуті в ході вивчення названої теми, підготовити учнів до тематичного оцінювання.

Обладнання: таблиця «Степінь. Властивість степеня».

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань та вмінь.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

@ Цей етап уроку є ще аналізом самостійної роботи й корекцією вмінь. Тому бажано заздалегідь записати на дошці (або заготовити у вигляді індивідуального роздавального матеріалу) і спонукати учнів до аргументованого розбору запропонованих розв'язань.


II. Робота з випереджальним домашнім завданням

Систематизація та узагальнення знань учнів

@ У ході обговорення № 3 (випереджального домашнього завдання) з'ясуємо основні два блоки питань, що винесені на ТКР:

1) Означення і властивості степеня з натуральним показником.

2) Означення одночлена; одночлен стандартного вигляду; перетворення добутку одночленів та степеня одночлена в одночлен стандартного вигляду.

Оскільки таблиця 1 (див. урок 25), що узагальнює властивості степеня, уже складена, активно працюємо з нею.

Важливо дійти логіки, що об'єднує ці дві теми: використання саме властивостей степеня та вивчених раніше властивостей множення (переставної та сполучної) є основою тих перетворень одночленів, що винесеш на ТКР № 3.


III. Актуалізація опорних знань

Тестові запитання

1.   Яка з рівностей є правильною:

1) n ∙ n ∙ n ∙ n = 4n; 2) n ∙ n ∙ n ∙ n = 4n; 3) n ∙ n ∙ n ∙ n = n4?

2.   Укажіть правильну рівність:

1) 54 ∙ 53 = 512; 2) 54 ∙ 53 = 2512; 3) (52)3 = 103;  4) (52)3 = 56.

3.   Укажіть одночлени, записані у стандартному вигляді, а також їх коефіцієнти та степені таких одночленів:

1) 3a4 ∙ 2b;   2) 0,7b14;  3) 5x2y3;  4) 2m ∙ n ∙ m.

4.   Яка з рівностей є правильною:

1) 2а2b3 ∙ 3а4 = 6а2b7; 

2) 2а2b3 ∙ 3а4 = 5а6b3;

3) 2а2b3 ∙ 3а4 = 6a8b3;  

4) 2a2b3 ∙ 3а4 = 6a6b3?

@ Після виконання запропонованих вправ, виконуємо корекцію, під час якої повторюємо зміст основних понять теми й обов'язково звертаємо увагу на найтиповіші помилки (бажано не просто прокоментувати, а й спонукати учнів, які помилилися, до дії — придумати усні приклади на подібні властивості і, спираючись на відтворену властивість, правильно виконати їх).

Важливу роль у цій роботі відіграє наочність — таблиця «Степінь. Властивості степеня» (таблиця 1, урок 25) та таблиця 2.


Таблиця 2

Одночлен. Добуток і степінь одночлена

1. Означення (неформальне). Добуток чисел, букв, їх степенів або число, або буква, або степінь є одночленом.

Приклад: -3; b; а2; -32 ∙b — одночлени.

2. Якщо в одночлені є один числовий множник, що записаний на першому місці, а також немає степенів з однаковою основою, то такий одночлен називається одночленом стандартного вигляду, а єдиний числовий множник — його коефіцієнтом.

3. Множення одночленів:

1) перемножте всі числові множники;

2) перемножте окремо всі степені з однаковою основою;

3) запишіть добуток числового множника з n. 1) на буквений множник(и) з n. 2) → утвориться шуканий одночлен — добуток.

4. Піднесення одночлена до степеня:

1) піднесіть до степеня кожний із множників, з яких складається одночлен;

2) запишіть добуток утворених степенів та числових множників → утвориться

шуканий одночлен-степінь


III. Засвоєння навичок

Подальша діяльність на уроці залежить від підготовки класу та результатів виконання попереднього виду роботи. Один із важливих варіантів — це організація роботи в групах, коли:

1) ті учні, які успішно виконали самостійну роботу (див. попередній урок) та виявили себе на уроці, виконуватимуть роль консультантів;

2) усі інші учні розподіляються на групи, виходячи з того, який пункт попереднього завдання викликав у них труднощі.

З такої точки зору можливе утворення груп:

I група — тема «Властивості степеня»;

II група — тема «Одночлен стандартного вигляду»;

ІІІ група — тема «Множення одночленів; піднесення до степеня».

Кожна група отримує «консультанта» і завдання, яке треба розв'язати й презентувати через визначений учителем час.

Зміст завдань (див. додаток).

Обов'язково слід пам'ятати, що робота в групі означає активну участь кожного у спільному процесі, особливо звертати увагу на «слабких» учнів, залучати їх до роботи.

 

IV. Підсумки уроку. Рефлексія

Після презентації завдань кожної групи, спонукаємо учнів до рефлексії:

- Які поняття, теми, алгоритми зрозуміли добре, які — ні.

- Які теми та приклади за підручником треба опрацювати додатково?


V. Домашнє завдання

На підставі виконаної рефлексії із завдань 1—3-ї груп учні вибирають ті, що викликали труднощі, та розв'язують їх перед ТКР.


Додаток

Група 1. Тема «Властивості степеня»

1) Теорія (див. таблицю 1); 2) практичні завдання.

№ 1. Запишіть у вигляді степеня з основою х:

1) х5 ∙ х3;  2) х4 ∙ х;  3) (х5)3;  4) (x6)4.

№ 2. Запишіть у вигляді степеня:

1) (63 ∙ 64)5 ∙ 6;  2) (35 ∙ 3)3 ∙ (34)7;  3) 28 ∙ 44 ∙ 162.

№ 3. Запишіть у вигляді степеня з основою 2:

1) 22n ∙ 4n+1 ∙ (-16)2;  2) (8 ∙ 22n+3)3 ∙ (4п ∙ 2n+2)2.


Група 2. Тема «Одночлен стандартного вигляду»

1) Теорія (див. таблицю 2); 2) практичні завдання.

№ 1. Подайте одночлен у стандартному вигляді:

l) 2a4 ∙ 3a;  2) -0,3ab3 ∙ 5a4b2.

№ 2. Спростіть вираз 3,6х2у2 ∙ (-5х4у5) ∙ (-2х2у).

№ 3. Знайдіть значення виразу (одночлена):

1) а8с4 ∙ с4, якщо а = 4; с = -0,5;

2) 2 ∙ x4y2z6 ∙ х2 ∙ у, якщо х = 2; y = -2; z = .


Група 3. Тема «Множення одночленів. Піднесення одночлена до степеня»

1) Теорія (див. таблицю 2); 2) практичні завдання.

№ 1. Виконайте дії з одночленами:

1)      2а2с3 ∙ (3а2b4с3)3;  2) (-m7n8)5 ∙ (-0,2m3n5)4.

№ 2. Подайте одночлен 64а12b18 у вигляді:

1)      добутку трьох різних одночленів стандартного вигляду;

2)      добутку двох одночленів, одним з яких є -4а5b8;

3)      куба одночлена стандартного вигляду.

№ 3. Знайдіть значення виразу:

1) (8m3n2)2 – n2, якщо m = 20, n = -0,025;

2) (3k+1аk)2 ∙ (3аb)k ∙ (bk)2, якщо а = , b = , k = 18.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити