АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

Урок № 56

Тема. Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів

 

Мета: узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів щодо різних видів перетворень цілих виразів; відпрацювати навички застосування набутих знань та вмінь під час розв'язування завдань на доведення подільності.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Перевіряємо готовність учнів до уроку, повідомляємо тему уроку та план роботи на уроці.

 

II. Перевірка домашнього завдання

1.   Учні здійснюють самоперевірку, готові розв'язки одержують у вигляді роздавального матеріалу, оформленого таблицею, наприклад такого вигляду:

 

Вираз

Вира з із виділеним квадратом двочлена

Знак виразу

Найменше значення

Значення змінної, що відповідає найменшому

1) а2 – 4а +  4

(а – 2)2

+

0

а = 2


2.   Після виконаного завдання проводиться коригуюча робота (у разі необхідності):

а) виділити повний квадрат: а2 – 6а + 10;

б) яке найменше: значення виразу, що утворився;

в) при якому значенні змінної можливе це найменше значення виразу;

г) чи має корінь рівняння а2 – 6а + 10 = 0?

 

III. Робота з випереджальним домашнім завданням. Повторення, систематизація знань

Фронтальна бесіда

1.   Що означає вислів: «Число а ділиться на число b»? Для яких чисел а і b цей вислів застосовують?

2.   Яке число називають дільником даного числа? Наведіть приклад.

3.   Яке число називають кратним даному числу? Наведіть приклад.

4.   Назвіть дільники числа: 1) bа; 2) b(a – 1); 3) 330 ∙ 21; 4) 4(m2 – m – 1).

5.   Що треба зроби-їй із виразом, щоб довести його подільність на деяке число?

6.   З'ясуйте, на які числа (вирази) діляться вирази:

а) 2452 – 2362; б) 523 – 363; в) 533 – 530; г) 4а2 – 4а + 4.

Висновки. Щоб довести подільність виразу, треба розкласти його на множники.


IV. Формулювання мети й завдань уроку

@ Учитель формулює мету уроку, виходячи з набутих раніше знань та вмінь розкладання цілих виразів на множники та перетворення цілих виразів у багаточлен, відпрацювати навички розв'язування вправ на доведення подільності.


V. Засвоєння вмінь та навичок

Виконання письмових вправ

1.   Доведіть, що при будь-якому цілому значенні п значення виразу ділиться на дане число:

1) (n – 2)2 + 3n2 на 4;

2) (n – 2)(2n – 7) – 2n2 – 3 на 11.

2.   Доведіть, що при будь-якому цілому значенні п значення виразу не ділиться на дане число:

1) (n – 5)2 + (2n – 3)(2n + 8) на 5;

2) (n – 3)(n2 – 3) – (n3 – 1) на 3.

3.   Доведіть, що значення виразу ділиться на дане число:

1) 4382 – 622 на 500;

2) 753 + 253 на 100;

3) 533 – 530 ділиться на 124;

4) 310 + 96 ділиться на 10;

5) 220 + 225 – 222 ділиться на. 29.

4*. Доведіть, що значення виразу 1510 – 153 + 2256 – 2113 ділиться на 226.

5*. Доведіть, що різниця квадратів двох послідовних цілих чисел ділиться на 8.


VI. Підсумки уроку

Встановлюємо логічні зв'язки:

 


VII. Домашнє завдання

№ 1. Доведіть, що вираз ділиться на дане число при будь-якому цілому значенні n:

1) (n + 2)2 – n(n – 2) + 2 на 6;

2) (2n + 1)(2n – 1) – (n + 1)2 – n – 1 ділиться на 3.

№ 2. Доведіть, що значення виразу ділиться на дане число:

1) 4012 – 1992 на 600;

2) 583 + 423 на 100;

3) 853 – 483 на 37;

4) 733 + 731 на 50.

№ 3. Використовуючи матеріал підручника та записи в зошитах, випишіть, які види перетворень виразів та які види завдань ми розв'язували впродовж вивчення названої теми. («Застосування різних способів розкладання багаточленів на множники», «Перетворення виразів»)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити