АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

Урок № 5

Тема. Лінійне рівняння з однією змінною


Мета: поглибити, розширити й узагальнити відомості про види рівнянь та способи їх розв'язування; домогтися свідомого розуміння змісту поняття «лінійне рівняння з однією змінною» та схеми розв'язання лінійних рівнянь.

Тип уроку: систематизація та поглиблення знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання
1. Математичний диктант

1)  Обидві частини рівняння помножили на - 3 [поділили на 7]. Що можна сказати про вихідне й здобуте рівняння?

2)  Доданок -3 [7] перенесли з правої в ліву частину рівняння, замінивши знак — [+] на + [-7]. Якими є вихідне і здобуте рівняння?

3)  Закінчіть речення: «Рівняння 30(х – 5) = 120 і х – 5 = 4 є рівносильними, бо...» [«Рівняння (х + 3) = х і 2(х + 3) = х є рівносильними, бо...»]

4)  Розв'яжіть рівняння: 50х = 150(х – 2) [0,5х = 1,5(х – 2)].

@ Щоб простіше було перевіряти й оцінювати роботу учнів, відповіді в зошитах записуємо у вигляді таблиці:


№ завдання

Відповідь

Корекція

 

 

 


2. Якість виконання вправ домашнього завдання перевіряємо, зібравши зошити (№ 3 пояснюємо окремо).


III. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

1.   Обчисліть: 1: ; 2 : ; 4 – 6; 11 · (-5).

2.   Спростіть вираз:

a) 2a + b – 2a + 3b;    

б) -(а + 3) + 2(а – 1);

в) 2(а + 3) – 3(а + 2);

г) -(2а + 4) + а + 2.


IV. Повторення, поглиблення та систематизація знань

@ Поняття лінійного рівняння з однією змінною є принципово новим для учнів (новим є і сам підхід до класифікації не за дією, що зв'язує компоненти рівняння, а за способом розв'язання). Хоча фактично всі рівняння, що їх розв'язували учні в молодших класах, є рівняння, що зводяться до лінійних, однак відповідна термінологія вводиться вперше. Під час дослідження питання про кількість розв'язків лінійного рівняння  ах = b при різних а і b виділяємо три випадки:

1) а ≠ 0 і b будь-яке;

2) а = 0; b ≠ 0;

3) а = 0; b = 0.

Із першим випадком учні вже зустрічались, другий і третій є для них новими. Переходячи від теоретичного матеріалу до розв'язування рівнянь із застосовуванням названих вище міркувань, треба пояснити (показати на прикладах), в якому випадку ми дістаємо рівняння виду 0х = b (0х = 0), бо дуже часто учні не розуміють, як і чому під час розв'язування рівняння, наприклад  3х – 5 = х + 2х – 7, ми дістаємо рівняння 0х = -2, і найголовніше — мотивація (з неї і слід почати цей етап уроку). На багатьох прикладах різних видів рівнянь треба показати, що лінійні рівняння є основою цих рівнянь.

План викладення матеріалу

1.   Робота з випереджальним домашнім завданням (мотивація).

2.   Означення лінійного рівняння з однією змінною.

3.   Схема розв'язання лінійних рівнянь з однією змінною.

4.   Приклади рівнянь, що зводяться до лінійних і схема їх розв'язання. Результатом обговорення можуть бути такі записи в зошитах учнів:


Конспект 2

Лінійні рівняння з однією змінною

1. Розв'язуючи рівняння, під час рівносильних перетворень ми дістаємо рівняння, що можна записати в одному вигляді, якщо записати числа буквами, а саме: ах = b.

2. Рівняння виду ах = b, де а і b — числа, а х — невідоме, називається лінійним рівнянням з одним невідомим.

Наприклад: 3х = 2; 3х = 6; 0х = 6; -6х = 0; 0х = 0; 2х = 5.

3.        Схема розв'язання лінійного рівняння виду ах = b.

4. а) 5(2х – 1) = 4х – 23;        б) 3х – 4 = 3(х – 2);               в) 3х – 2(х – 1) = х + 2.

Шляхом рівносильних перетворень зводимо рівняння до виду ах = b, а далі за схемою:

         10х – 5 = 4х – 23;              3х – 4 = 3(х – 2);                    3х – 2х + 2 = х + 2;

         10х – 4х = -23 + 5;             3х – 4 = 3х – 6;                       х + 2 = х + 2;

          6х = - 18                            3х – 3х = -6 + 4;                      х – х = 2 – 2;

          х =  -18 : 6                          0х = -2.                                   0х = 0.

          Відповідь. - 3            Відповідь. Коренів немає      Відповідь. х — будь-яке число


@ Зауважимо: 1) Під час розв'язування рівняння ах = b при а ≠ 0 поширеною є така помилка учнів: спроба знаходження х як частки у вигляді цілого числа або десяткового дробу (часто чуємо, що 3х = 2 не розв'язується, бо 2 < 3). Тому, застосовуючи алгоритм, наголошуємо, що при а ≠ 0 корінь х =   існує завжди, незалежно від співвідношення b та а, і може бути як натуральним, так і цілим числом або дробом — звичайним чи десятковим. Але, щоб не виконувати зайвих дій, (окрім випадків, коли ділення найкраще виконується усно) корінь х треба записувати спочатку саме як дріб, а потім вже використовувати набуті в 6 класі вміння перетворювати дроби. 2) У прикладах 4 (б, в) дуже важливо, щоб учні зрозуміли, звідки береться Ох у лівій частині лінійного рівняння. Тому актуалізація знань (див. вище) є дуже важливим елементом уроку.

 

V. Закріплення знань, засвоєння вмінь

@ Однією з програмних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів є вміння розпізнавати лінійні рівняння серед даних рівнянь, наводити  приклади  лінійних  рівнянь  та  розв'язувати  лінійні рівняння з однією змінною та ті, що до них зводяться.

Тому в системі завдань до уроку бажано виділити завдання таких типів:

1)  на розпізнавання лінійних рівнянь та на складання лінійних рівнянь за певними умовами;

2)  на розв'язування лінійного рівняння та простіших рівнянь, що зводяться до лінійних шляхом рівносильних перетворень.

Виконання усних вправ

1.   Які з рівнянь є лінійними:

3х + 2 = 4; 3х = 6; 6х = 3; х = 5; 6х = 3х; 0х = -1; 0х = 0; -х = 3?

2.   Складіть будь-яке рівняння виду ах = b, коренем якого є число 3; число 0.

3.   Скільки коренів мають рівняння:

278,3х = -0,357; 0 · х = 278,3; 0х = 278,3 – 278,3?

4.   Знайдіть корінь рівняння:

7х = 14; 0,3х = 0,9; -х = 4; 3х = 0; х = -1; х = 2.

 

Виконання письмових вправ

Розв'яжіть рівняння:

1. 1) -4х = 28;

2) 0,7х = -4,2;

3) х = -;

4) 3х = 7;

5) -2х = ; 6) 18х = 0,9.

2. 1) 7х + 3 = 30 – 2х;

2) 0,2х + 2,7 = 1,4 – 1,1х;

3) х + 15 = х + 10.

3. 1) (7х + 1) – (9х + 3) = 5;

2) 3,4 + 2у = 7(у – 2,3);

3) 0,2(7 – 2у) = 2,3 – 0,3(y – 6); 4) .

4. 1) 3х + 6 = 2(2х – 7) – х;

2) 6,2(3 – 2х) = 20 – (12,4х + 1,4).

5*. При якому значенні х:

1) значення виразу 4х – 2(2,4х – 1,6) дорівнює - 4;

2) вирази 26 – 4х і 12х – 7(х + 4) мають рівні значення;

3) значення виразу 4(х-0Д)+1,9 на 7 більше за значення виразу 5х – 6(0,3+х)?

 

VI. Підсумок уроку. Рефлексія

1.   Яке з рівнянь є лінійним з однією змінною (a, b — числа):

а) а + х = b;

б) а – х = b;

в) a : x = b;

г) а · х = b?

2.   В якому випадку немає коренів у рівнянні ах = b:

а) а = 2; b = 7;

б) а = 7; b = 2;

в) а = 7; b = 0;

г) а = 0; b = 7?

3.   В якому випадку рівняння має один корінь? В якому випадку немає коренів у рівнянні ах = b?

а) а = 0; b = 0;

б) а = 7; b = 0;

в) а = 0; b = 7;

г) а = 7; b = 7.

 

VII. Домашнє завдання

№ 1. Розв'яжіть рівняння:

1) 15(х + 2) – 30 = 12х;               

2) 6(1 + 5х) = 5(1 + 6х);

3) 3у + (у – 2) = 2(2у – 1);  

4) 6у – (у – 1) = 4 + 5у.

№ 2. Відшукайте корінь рівняння:

1) 7(х – 8,2) = 3х + 19;       

2) 0,2(5х – 6) + 4х = 3,8;

3) 0,4(2х – 7) + 1,2(3х + 0,7) = 1,6х.

№ 3. (випереджальне). Користуючись підручником, знайдіть значення х, при яких виконуються рівності: а) |х| = 3; б) |х| = 0; в) |х| =-3.

За розв'язаннями з'ясуйте, скільки коренів може мати рівняння з модулем виду |х| = а, залежно від знака а, де а — число.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити