АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

Урок № 67

Тема. Функції та графіки. Лінійна функція

 

Мета: повторити та узагальнити відомості щодо змісту основних понять теми; повторити, систематизувати набуті практичні вміння; провести підготовку до тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

1.   Готовність до уроку.

2.   План роботи на уроці.


II. Перевірка домашнього завдання

Збираємо зошити на перевірку. За бажанням оцінюємо роботи як домашню самостійну роботу.


III. Формулювання мети й завдань уроку

@ Учитель повідомляє учням, що цей урок є передостаннім у темі «Функції та графіки» і його мета — повторити й систематизувати ті вміння і навички, що були набуті учнями впродовж вивчення цієї теми.


IV. Повторення та систематизація знань

@ Цей етап уроку проводимо у формі теоретичного опитування. Методика проведення: двоє або троє учнів виходять до дошки. Клас ставить їм запитання (див. домашнє завдання) за вивченим матеріалом. Після закінчення опитування (5—6 запитань) до дошки виходять інші учні. Бажано, щоб після проведення теоретичного опитування (див. попередній етап уроку) учні усвідомили (логічну) структуру вивченого матеріалу (зміст), а саме: взяли участь у складанні схеми, що відображає логічні зв'язки між поняттями теми «Функція» та основними видами задач, що були розв'язані в цій темі:

 


V. Повторення та систематизація знань

@ Із завдань, що дозволяють повторити та систематизувати опановані способи дій, формуємо тріади (за рівнем складності). Розв'язання кожної тріади учні шукають самостійно впродовж певного часу, після чого розв'язання презентуються, коригуються.

1-ша тріада

1) Функцію задано формулою у = -2х + 1. При якому значенні аргументу значення функції дорівнює -17? Яке значення функції відповідає значенню аргументу, що дорівнює -0,25?

2) Чи належить графіку функції  точка М (1; -1); N (-3; 5); D (1; -2)? При якому значенні с точка С(с; 1) належить графіку цієї функції?

3) Знайдіть область визначення функції .


2-га тріада

1) Яка з формул задає лінійну функцію? Для лінійної функції вкажіть значення коефіцієнтів k та b:

у = 5х2 – 2; у = 5х – 2; ; ; у = 5х?

2) В яких точках графік функції у = -х + 4 перетинає: а) вісь Оу; б) вісь Ох?

3) Яким з рівнянь: у = -0,5х – 1; у = -2х – 1; у = 2х – 1; у = 0,5х + 1 може бути задана функція, графік якої зображено на рисунку?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тя тріада

1) При яких k та b графік лінійної функції у = kх + b паралельний графіку ? А при яких k та b та ж сама функція має графік, що перетинає графік у = 7х + 3 в одній точці?

2) В якій точці перетинаються графіки функцій  у = -6х – 2 та у = 6х – 2?

3) В   якій   координатній   чверті   перетинаються графіки функцій: у = 3х – 5 та у = 2х – 3? Виконайте схематичний рисунок за умовою задачі.


VI. Підсумки уроку

Учні здійснюють самоаналіз результативності своєї роботи на уроці та позначають питання, які слід ретельно доопрацювати вдома.


VII. Домашнє завдання

Домашня контрольна робота

Функцію задано формулою у = 3х – 1.

а) Знайдіть за формулою значення функції, що відповідає значенню аргументу -0,5; ; 2,5.

б) Знайдіть, при якому значенні аргументу функція набуває значення: 0; -2; 10.

в) Побудуйте графік функції; за графіком визначте, при яких значеннях аргументу функція набуває додатних значень.

г) Чи перетинає цей графік графік функції у = 5х-10? Якщо так, знайдіть координати точок перетину графіків функцій.

д) Складіть рівняння функції, графік якої паралельний до графіка даної функції і проходить через початок відліку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити