АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

Урок № 81

Тема. Системи лінійних рівнянь із двома змінними


Мета: повторити та систематизувати знання учнів про зміст основних понять теми «Системи лінійних рівнянь із двома змінними»; повторити й систематизувати вміння та способи дій, якими оволоділи учні під час розв'язування типових задач, передбачених програмою з математики; підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Тип уроку: повторення та систематизація знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1.   Перевірка готовності до уроку.

2.   Визначення місця уроку в темі.

 

II. Перевірка домашнього завдання

@ Виконання завдання № 2 (1; 2) перевіряємо, зібравши зошити учнів; роботу можна оцінити як домашню самостійну роботу; після збору зошитів, можна висвітлити найскладніший момент розв'язання (№ 2 (2) — складання другого рівняння спрощується, якщо 30 хв. виразити як  або 0,5 годин).


III. Формулювання мети й завдань уроку

@ Оскільки цей урок — передостанній у темі, то логічно, що його основна дидактична мета — систематизувати знання та вміння учнів, набуті в ході вивчення теми, тобто належна підготовка до тематичного оцінювання.

@ Використовуючи виконане домашнє завдання № 1 (див. попереднє домашнє завдання), організовуємо та проводимо міні-вікторину або ігровий момент «Найрозумніший» (відповіді кількох учнів на заздалегідь підготовлені запитання вчителя за розділами: «Рівняння із двома змінними та їх розв'язування», «Застосування систем лінійних рівнянь із двома змінними»).

Підсумком цього етапу уроку повинно бути свідоме розуміння учнями змісту основних понять теми та логічного зв'язку між ними.


IV. Повторення та систематизація вмінь та способів дій

@ Пропонуємо учням розв'язати найтиповіші завдання з названих підтем різного рівня складності.

Найважливіші умови, які треба виконати:

1) якомога більше самостійності учнів під час виконання завдань (ідеальний варіант — спочатку пропонуємо завдання для самостійного опрацювання, а потім — презентація виконаних завдань);

2) обов'язкова корекція після виконання кожного блоку завдань.

Виконання письмових вправ

І базовий рівень. Тестові завдання

1.   Вкажіть розв'язки рівняння х – у = 2:

1) (3; 2); 2) (3; 1); 3) (5; 2); 4) (-3; -2).

2.   Яка з пар є розв'язком системи рівнянь
1) (3; 3); 2) (2; 2); 3) (2; 1); 4) (-1; -5).

3.   Розв'яжіть систему рівнянь  способом підстановки та вкажіть правильну відповідь:

1) (1; 1); 2) (0; 2); 3) (2; 0); 4) (4; -2).

4.   Розв'яжіть систему рівнянь  способом додавання та вкажіть правильну відповідь:

1) (-2; 8); 2) (2; 4); 3) (4; 2); 4) (-4; 10).

5.   Сума двох чисел дорівнює 1, причому одне з них на 5 більше від другого. Нехай більше число дорівнює х, а менше у. Яка система рівнянь відповідає умові задачі?

1)  2)  3)  4)


ІІ рівень

1.   Розв'яжіть графічно систему рівнянь

2.   Розв'яжіть систему рівнянь:

1)  способом підстановки;

2)  способом додавання;

3)  будь-яким зручним способом.

3.   Розв'яжіть задачу, склавши систему рівнянь.

Загальна маса малої та великої деталей 320 г, а дві великі та три малі деталі мають загальну масу 760 кг. Яка маса кожної деталі?


ІІІ рівень

1.   Знайдіть таке число а, щоб графік рівняння 2х – ау = 2 проходив через точку (-1; 2).

2.   Знайдіть такі числа а і b, щоб графік рівняння 2ах – (b + 2)у = 2 проходив через точки (-1; 4) і (2; 2).

3.   При якому значенні коефіцієнта а система  має безліч розв'язків?

 

VI. Підсумки уроку

Можна підбити, проаналізувавши якість самостійної роботи учнів (зібрати зошити або, якщо учні працювали з аркушами-завданнями,— зібрати завдання). Бажано спонукати учнів до самоаналізу — кожний залишає собі умову запропонованих завдань і вдома доопрацьовує те, що не вийшло в класі.


VII. Домашнє завдання

Домашня контрольна робота

№ 1. Проаналізуйте та виправте помилки, допущені у класній роботі.

№ 2. Побудуйте графік рівняння:

1) х – 2у = 4; 2) 4х + у = -4; 3) 3х – 2у = 6.

№ 3. Знайдіть координати точок перетину графіків рівнянь 2х – 3у = 1 і

 х + 3у = 5, не виконуючи побудов.

№ 4. Розв'яжіть систему рівнянь:

1) способом підстановки та способом додавання;

2)  будь-яким зручним для вас способом.

№5. З пункту А до пункту В вирушив велосипедист. Через 2 год. після цього з пункту В назустріч велосипедисту вирушив пішохід і через 1 год. після свого виходу зустрівся з велосипедистом. Знайдіть швидкість велосипедиста й швидкість пішохода, якщо швидкість велосипедиста на 8 км/год. більша за швидкість пішохода, а відстань між пунктами А та В становить 40 км.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити