АЛГЕБРА
Уроки для 7 класів

Календарне планування вивчення алгебри у 7 класі

Урок № 1. Тема. Перетворення виразів. Повторення та систематизація матеріалу 5-6 класів

Урок № 2. Тема. Перетворення виразів (повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 5 та 6 класах)

Урок № 3. Тема. Рівняння та його корені

Урок № 4. Тема. Рівняння та його корені. Рівносильні рівняння

Урок № 5. Тема. Лінійне рівняння з однією змінною

Урок № 6. Тема. Лінійне рівняння з однією змінною

Урок № 7. Тема. Лінійне рівняння з однією змінною

Урок № 8. Тема. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

Урок № 9. Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 10. Тема. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь

Урок № 11. Тема. Лінійне рівняння з однією змінною

Урок № 12. Тема. Вирази. Числові вирази

Урок № 13. Тема. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

Урок № 14. Тема. Вирази зі змінними

Урок № 15. Тема. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення

Урок № 16. Тема. Тотожні вирази. Тотожні перетворення виразів

Урок № 17. Тема. Вирази зі змінними. Тотожності

Урок № 18. Тема. Вирази. Тотожності

Урок № 19. Тема. Степінь з натуральним показником

Урок № 20. Тема. Степінь з натуральним показником

Урок № 21. Тема. Властивості степеня з натуральним показником. Добуток степенів з однаковою основою

Урок № 22. Тема. Властивості степеня (продовження). Частка степенів з однаковою основою

Урок № 23. Тема. Властивості степеня з натуральним показником (продовження). Степінь степеня

Урок № 24. Тема. Властивості степеня (продовження). Степінь добутку й відношення

Урок № 25. Тема. Степінь з натуральним показником та властивості степеня з натуральним показником

Урок № 26. Тема. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

Урок № 27. Тема. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

Урок № 28. Тема. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

Урок № 29. Тема. Степінь з натуральним показником. Одночлени

Урок № 30. Тема. Степінь з натуральним показником. Одночлен

Урок № 31. Тема. Багаточлен. Подібні члени багаточлена та їх зведення

Урок № 32. Тема. Додавання і віднімання багаточленів

Урок № 33. Тема. Додавання і віднімання багаточленів

Урок № 34. Тема. Множення одночлена на багаточлен

Урок № 35. Тема. Множення двох многочленів

Урок № 36. Тема. Множення двох багаточленів

Урок № 37. Тема. Розкладання багаточленів на множники винесенням спільного множника за дужки

Урок № 38. Тема. Розкладання багаточленів на множники винесенням спільного множника за дужки

Урок № 39. Тема. Розкладання багаточленів на множники способом групування

Урок № 40. Тема. Розкладання багаточленів на множники способом групування

Урок № 41. Тема. Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Багаточлени»

Урок № 42. Тема. Багаточлен. Дії з багаточленами

Урок № 43. Тема. Квадрат двочлена

Урок № 44. Тема. Квадрат двочлена

Урок № 45. Тема. Різниця квадратів. (Добуток різниці двох виразів на їх суму)

Урок № 46. Тема. Різниця квадратів. (Добуток різниці двох виразів на їх суму)

Урок № 47. Тема. Сума та різниця кубів

Урок № 48. Тема. Використання формул скороченого множення для розкладання багаточленів на множники

Урок № 49. Тема. Використання формул скороченого множення для розкладання багаточленів на множники

Урок № 50. Тема. Використання формул скороченого множення для розкладання багаточленів на множники. Формули скороченого множення

Урок № 51. Тема. Формули скороченого множення

Урок № 52. Тема. Застосування різних способів розкладання багаточленів на множники

Урок № 53. Тема. Застосування різних способів розкладання багаточленів на множники

Урок № 54. Тема. Застосування різних способів розкладання багаточленів на множники

Урок № 55. Тема. Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів

Урок № 56. Тема. Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів

Урок № 57. Тема. Перетворення цілих виразів

Урок № 58. Тема. Перетворення цілих виразів

Урок № 59. Тема. Функція. Область визначення та область значень функції

Урок № 60. Тема. Функція. Область визначення функції. Область значень функції

Урок № 61. Тема. Функція. Область визначення та область значень функції

Урок № 62. Тема. Графік функції

Урок № 63. Тема. Графік функції

Урок № 64. Тема. Лінійна функція, її графік та властивості

Урок № 65. Тема. Лінійна функція, її графік та властивості

Урок № 66. Тема. Лінійна функція та її графік

Урок № 67. Тема. Функції та графіки. Лінійна функція

Урок № 68. Тема. Функції

Урок № 69. Тема. Рівняння із двома змінними та його розв'язок

Урок № 70. Тема. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

Урок № 71. Тема. Лінійне рівняння з двома змінними і його графік

Урок № 72. Тема. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та її розв'язок

Урок № 73. Тема. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними та графічний спосіб розв'язування систем

Урок № 74. Тема. Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки

Урок № 75. Тема. Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки

Урок № 76. Тема. Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом додавання

Урок № 77. Тема. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

Урок № 78. Тема. Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь

Урок № 79. Тема. Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь

Урок № 80. Тема. Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь

Урок № 81. Тема. Системи лінійних рівнянь із двома змінними

Урок № 82. Тема. Системи лінійних рівнянь із двома змінними

Урок № 83. Тема. Повторення та систематизація матеріалу, вивченого в 7 класі. Перетворення виразів

Урок № 84. Тема. Повторення та систематизація знань і вмінь з розділу «Рівняння»

Урок № 85. Тема. Повторення та систематизація знань та вмінь учнів з теми «Функції і графіки»

Урок № 86. Тема. Підсумковий урок з алгебри за 7 клас


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити