АЛГЕБРА
Усі уроки для 8 класів

Урок № 32

Тема. Тематична контрольна робота № 2

 

Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми.

Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити з виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного балу).


III. Формулювання мети і завдань уроку

Вчитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: показати знання змісту основних понять та алгоритмів, вивчених в темі, а також уміння застосовувати набуті знання під час розв'язування вправ.


IV. Умова тематичної контрольної роботи № 2

 

Варіант 1

Варіант 2

1°. Виконайте дії:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

2°. Розв'яжіть рівняння:

а) ; б) .

а) ; б) .

3°. Спростіть вираз:

а) ;

б) .

а) ;

б) .

4•. При якому значенні змінної справджується рівність

  ?

?

5••. Розв'яжіть рівняння відносно х:

 

.

.


V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи (заготовлені вчителем заздалегідь).


VI. Домашнє завдання

3.   Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).

4.   Повторити означення та властивості степеня з натуральним показником (за довідником 7 класу).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити