АЛГЕБРА
Усі уроки для 8 класів

Урок № 46

Тема. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»

 

Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного балу).


III. Формулювання мсти і завдань уроку

Учитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме показати знання змісту основних понять та алгоритмів, вивчених у темі, а також уміння застосовувати набуті знання в розв'язуванні вправ.


IV. Умова тематичної контрольної роботи

 

Варіант 1

Варіант 2

1. Обчисліть значення виразу:

а) ; б) ; в) .

а) ; б) ; в) .

2. Знайдіть значення виразу:

а) ; б) ; в) ; г) .

а) ; б) ; в) ; г) .

3. Розв'яжіть рівняння:

а) х2 = 4; б) ; в) 3х2 – 27 = 0; г) (2х + 3)2 = 8; д)

a) х2 = 9; б) ; в) 5х2 – 125 = 0; г) (2х – 1)2 = 9; д) .

4. При якому значенні х правильна рівність:

а)  ; б) ; в) ?

а) ; б) ; в) ?

5. Спростіть вираз:

а) ; б) ; в)

а) ; б) ; в)

6. Скоротіть дріб:

а) ; б) ; в) .

а) ; б) ; в)  (а > 0, b > 0)

 

V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етану уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи (заготовлених учителем заздалегідь).


VI. Домашнє завдання

1.   Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).

2.   Повторити: означення і властивості рівносильних рівнянь, алгоритми розв'язання лінійних рівнянь з однією змінною та розв'язання рівнянь розкладанням на множники; означення і властивості степеня з натуральним показником, а також формули скороченого множення (за довідником 7 класу); алгоритм розв'язання рівнянь вигляду х2 = а.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити