АЛГЕБРА
Усі уроки для 8 класів

Урок № 53

Тема. Теорема Вієта

 

Мета: закріпити знання учнів щодо змісту теореми Вієта для зведеного квадратного рівняння та для квадратного рівняння загального виду; вдосконалити вміння відтворювати вивчені твердження, використовувати їх для розв'язування завдань, передбачених програмою з математики.

Тип уроку: застосування знань та вмінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Теорема Вієта».

Хід уроку

I. Організаційний етан


II. Перевірка домашнього завдання

На цьому етапі уроку проводимо гру «Вірю — не вірю».


III. Формулювання мети і завдань уроку

Формулюємо проблему: як знайти значення виразу , де х1 і х2 – корені даного квадратного рівняння (не розв'язуючи рівняння)? Пошук відповіді на це запитання і вивчення сфери застосування теореми Вієта та теореми, оберненої до неї (вдосконалення вмінь), — основна мета уроку.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь
Виконання усних вправ

1.   Замініть рівняння рівносильним йому зведеним квадратним рівняння:

а) 3х2 – 6х – 9 = 0;

б) 2у2 + у – 7 = 0;

в) х2 – 3х + 1,5 = 0

та знайдіть суму і добуток його коренів.

2.   Наведіть приклад квадратного рівняння, в якого:

а) один корінь дорівнює нулю, а другий — не дорівнює нулю;

б) обидва корені дорівнюють нулю;

в) немає дійсних коренів;

г) корені — протилежні ірраціональні числа.

3.   Один із коренів квадратного рівняння х2 + 4х – 21 = 0 дорівнює -7. Знайдіть другий корінь. (Розв'язати задачу різними способами).


V. Відпрацювання вмінь
Виконання письмових вправ

Зміст письмових завдань, пропонованих до розв'язування на уроці, може бути таким:

1.   Знайти невідомий корінь та невідомий коефіцієнт квадратного (зведеного та загального виду) рівняння, якщо відомий другий корінь та два інші коефіцієнти.

1) Знайдіть коефіцієнти р і q зведеного квадратного рівняння х2 + рх + q = 0, якщо його коренями є числа 5 і - 2; 2 і -6.

2) Різниця коренів рівняння 3х2 + bх + 10 = 0 дорівнює 4. Знайдіть b.

3) Один із коренів рівняння 5х2 – 12х + с = 0 у 3 рази більше від другого. Знайдіть с.

2.   Не розв'язуючи рівняння, знайти значення виразу, що містить його корені х1 і х2.

1) Знайдіть значення виразу (х1 + х2)2 – 3x1x2, якщо х1 і х2 — корені рівняння:

а) х2 – 7х + 9 = 0; б) 3х2 – 7х + 2 = 0.

2) Знайдіть |x1 – х2|, якщо х1 і х2 — корені рівняння: а) х2 – 5х – 14 = 0; б) 2х2 – х – 1 = 0.

3) Числа х1 і х2 — корені рівняння 10х2 + 3х – 4 = 0. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть суму квадратів його коренів.

4) Виразіть через р і q суму квадратів коренів рівняння х2 + рх + q = 0.

3.   Скласти квадратне рівняння, корені якого більші (менші) від коренів даного рівняння в певну кількість разів.

4.   Логічні вправи та завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та високий рівні знань.

1) Доведіть, що рівняння 5х2 – 3х – а2 – 2 = 0 при будь-якому значенні а має корені різних знаків.

2) Один із коренів рівняння 4х2 + bх + с = 0 дорівнює 0,5, а другий — вільному члену. Знайдіть b і с.

3) Відомо, що коефіцієнти b і с рівняння х2 + bx + c = 0, де с ≠ 0, є його коренями. Знайдіть b і с.

5.   На повторення: розв'язати квадратні рівняння, визначивши попередньо їх вид.

@ Вправи, винесені на урок, мають на меті сприяти закріпленню змісту теореми Вієта та оберненої до неї теореми, відпрацювання навичок використання вивченої теорії в стандартних та нестандартних ситуаціях, повторенню матеріалу та поновленню вмінь розв'язувати квадратні рівняння різних видів відповідними способами.

 

VI. Підсумки уроку

Самостійна робота 12

 

Варіант 1

Варіант 2

1. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть суму і добуток його коренів:

а) х2 + 17х – 38 = 0; б) 3х2 + 8х – 15 = 0

а) х2 – 17х – 38 = 0; б) 5х2 + 4х – 1 = 0

2. Число 8 — корінь рівняння х2 + рх – 16 = 0. Знайдіть р і другий корінь рівняння

2. Число —12 — корінь рівняння х2 + 15х + q = 0. Знайдіть q і другий  корінь рівняння

3. Числа х1 і х2 — корені рівняння

    2х2 – 3х + 1 = 0. Знайдіть значення виразу , не розв'язуючи рівняння

3. Числа х1 і х2 — корені рівняння 2х2 – 5х – 6 = 0. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення виразу

 

VII. Домашнє завдання

1.   Повторити зміст і схеми доведення теореми Вієта та оберненої теореми.

2.   Розв'язати вправи на застосування вивчених теорем та способів дій.

3.   На повторення: означення, класифікація та способи розв'язання квадратних рівнянь різного виду.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити