АЛГЕБРА
Усі уроки для 8 класів

Урок № 55

Тема. Тематична контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»

 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми «Квадратні рівняння» та рівень умінь, сформованих у ході вивчення теми.

Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного балу).


ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

Вчитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: показати знання змісту основних понять та алгоритмів, вивчених у темі, а також уміння застосовувати набуті знання під час розв'язування вправ.


IV. Умова тематичної контрольної роботи

Тематична контрольна робота Квадратні рівняння. Теорема Вієта

 

Варіант 1

Варіант 2

1°. Розв'яжіть квадратне рівняння:

а) х2 – 5х + 4 = 0; б) у2 + 9у = 0; в) 2t2 – 72 = 0; г) 7z2 – z – 8 = 0

a) m2 – 7m + 6 = 0; б) х2 – 6х = 0; в) 6у2 + у – 7 = 0; г) 5t2 – 125 = 0

2°. При яких значеннях t виконується рівність:

?

?

3*. Один із коренів даного рівняння дорівнює 4. Знайдіть другий корінь і число (коефіцієнт) b:

y2 – y – b  = 0

y2 + bу – 8 = 0

4*. Складіть квадратне рівняння з цілими коефіцієнтами, якщо корені цього рівняння дорівнюють:

 і -1

 і 2

5*. Не розв'язуючи рівняння

 

3x2 – 7x – 11 = 0,

2х2 + 3х – 13 = 0,

знайдіть значення виразу

 

 

V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи (заготовлених учителем заздалегідь).

 

VI. Домашнє завдання

1.   Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).

2.   Повторити: означення многочлена та супутніх понять, зміст поняття розкладання многочлена на множники (за довідником 7 класу), а також основну властивість дробу та алгоритм скорочення раціональних дробів (за конспектом 8 класу).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити