АЛГЕБРА
Усі уроки для 8 класів

Урок № 65

Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

 

Мета: перевірити якість виконання основних програмових вимог до знань і вмінь учнів, набутих ними під час вивчення алгебри у 8 класі.

Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного балу).


III. Формулювання мети і завдань уроку

Вчитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: показати знання змісту основних понять та алгоритмів, вивчених у темі, а також уміння застосовувати набуті знання під час розв'язування вправ.


IV. Умова тематичної контрольної роботи

 

Варіант

Варіант 2

1. Спростіть вираз:

а) ;

б) .

а) ;

б) .

2. Розв'яжіть рівняння:

а) 2х2 + 9х – 5 = 0;

б) ;

в) х4 – 5х2 – 14 = 0.

а) 2х2 + 3х – 2 = 0;

б) ;

в) х4 – 2х2 – 24 = 0.

3. Побудуйте в одній і тій самій системі координат графіки функцій

у = х2 і

 і

та знайдіть координати точок їх перетину.

4. Розв'яжіть задачу:

Пароплав пройшов 170 км за течією річки на 2 год швидше, ніж 210 км проти течії. Знайдіть власну швидкість течії, якщо власна швидкість пароплава дорівнює 32 км/год

Теплохід пройшов 100 км за течією річки і 64 км проти течії, витративши на це 9 год. Знайдіть власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії дорівнює 2 км/год

5. Не розв'язуючи рівняння

 

х2 + 12х + 6 = 0,

х2 + 10х – 4 = 0,

знайдіть значення виразу

,

,

де х1 і х2 — корені рівняння


V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи (заготовлених учителем заздалегідь).


VI. Домашнє завдання

1.   Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).

2.   Як варіант – творче завдання на літо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити