АЛГЕБРА
Усі уроки для 8 класів

Урок № 1. Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних

Урок № 2. Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних

Урок № 3. Тема. Основна властивість дробу. Скорочення дробів

Урок № 4. Тема. Основна властивість дробу. Зведення дробів до нового знаменника

Урок № 5. Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Урок № 6. Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Урок № 7. Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Урок № 8. Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Урок № 9. Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Урок № 10. Тема. Підсумковий урок

Урок № 11. Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів

Урок № 12. Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня

Урок № 13. Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня

Урок № 14. Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня

Урок № 15. Тема. Ділення дробів

Урок № 16. Тема. Ділення дробів

Урок № 17. Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів

Урок № 18. Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів

Урок № 19. Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів

Урок № 20. Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь

Урок № 21. Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь

Урок № 22. Тема. Підсумковий урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів»

Урок № 23. Тема. Тематична контрольна робота № 2

Урок № 24. Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником

Урок № 25. Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником

Урок № 26. Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником

Урок № 27. Тема. Стандартний вигляд числа

Урок № 28. Тема. Стандартний вигляд числа

Урок № 29. Тема. Функція y=k/x, її властивості і графік

Урок № 30. Тема. Функція y=k/x, її властивості і графік

Урок № 31. Тема. Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»

Урок № 32. Тема. Тематична контрольна робота № 2

Урок № 33. Тема. Функція у = х2, її властивості, графік

Урок № 34. Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь

Урок № 35. Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь

Урок № 36. Тема. Рівняння х2 = а. Основна тотожність квадратного кореня

Урок № 37. Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа

Урок № 38. Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу

Урок № 39. Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня

Урок № 40. Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня

Урок № 41. Тема. Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня

Урок № 42. Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь

Урок № 43. Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь

Урок № 44. Тема. Функція y=√x, її властивості і графік

Урок № 45. Тема. Підсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів»

Урок № 46. Тема. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»

Урок № 47. Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування

Урок № 48. Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування

Урок № 49. Тема. Формула коренів квадратного рівняння

Урок № 50. Тема. Формула коренів квадратного рівняння

Урок № 51. Тема. Теорема Вієта

Урок № 52. Тема. Теорема Вієта

Урок № 53. Тема. Теорема Вієта

Урок № 54. Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»

Урок № 55. Тема. Тематична контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»

Урок № 56. Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Урок № 57. Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Урок № 58. Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних

Урок № 59. Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних

Урок № 60. Тема. Розв'язування задач

Урок № 61. Тема. Розв'язування задач

Урок № 62. Тема. Розв'язування задач

Урок № 63. Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв'язування текстових задач»

Урок № 64. Тема. Тематична контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв'язування текстових задач»

Урок № 65. Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

Цікаві вправи

Тема. Перетворення цілих виразів

Тема. Квадратні рівняння

Тема. Задачі на складання рівнянь

Тестові завдання

Тестове завдання № 1. Раціональні дроби

Тестове завдання № 2. Квадратні корені

Тестове завдання № 3. Степінь з цілим від’ємним показником

Тестове завдання № 4. Квадратні рівняння


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити