АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 1. Тема. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей

УРОК № 2. Тема. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей

УРОК № 3. Тема. Основні властивості числових нерівностей

УРОК № 4. Тема. Основні властивості числових нерівностей

УРОК № 5. Тема. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу

УРОК № 6. Тема. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу

УРОК № 7. Тема. Розв'язування вправ. Підсумковий урок

УРОК № 8. Тема. Тематична контрольна робота № 1

УРОК № 9. Тема. Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною

УРОК № 10. Тема. Числові проміжки. Переріз і об'єднання проміжків

УРОК № 11. Тема. Лінійні нерівності з однією змінною

УРОК № 12. Тема. Лінійні нерівності з однією змінною

УРОК № 13. Тема. Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною

УРОК № 14. Тема. Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною

УРОК № 15. Тема. Підсумковий урок

УРОК № 16. Тема. Тематична контрольна робота № 2

УРОК № 17. Тема. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

УРОК № 18. Тема. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

УРОК № 19. Тема. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

УРОК № 20. Тема. Найпростіші перетворення графіків функцій

УРОК № 21. Тема. Найпростіші перетворення графіків функцій

УРОК № 22. Тема. Функція y=ax2+bx+c, її властивості та графік

УРОК № 23. Тема. Функція y=ax2+bx+c, її властивості та графік

УРОК № 24. Тема. Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей

УРОК № 25. Тема. Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей

УРОК № 26. Тема. Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція у = ах2+bx+c. Розв'язування квадратних нерівностей»

УРОК № 27. Тема. Тематична контрольна робота № 3

УРОК № 28. Тема. Графік рівняння з двома змінними

УРОК № 29. Тема. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 30. Тема. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 31. Тема. Розв'язування систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 32. Тема. Розв'язування систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 33. Тема. Розв'язування систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 34. Тема. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 35. Тема. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 36. Тема. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 37. Тема. Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змінними»

УРОК № 38. Тема. Тематична контрольна робота № 4

УРОК № 39. Тема. Математичне моделювання

УРОК № 40. Тема. Математичне моделювання

УРОК № 41. Тема. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

УРОК № 42. Тема. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

УРОК № 43. Тема. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події

УРОК № 44. Тема. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події

УРОК № 45. Тема. Статистичні дані. Способи подання даних

УРОК № 46. Тема. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки

УРОК № 47. Тема. Підсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики»

УРОК № 48. Тема. Тематична контрольна робота № 5

УРОК № 49. Тема. Числові послідовності. Властивості числових послідовностей

УРОК № 50. Тема. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії

УРОК № 51. Тема. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії

УРОК № 52. Тема. Сума перших n членів арифметичної прогресії

УРОК № 53. Тема. Сума перших n членів арифметичної прогресії

УРОК № 54. Тема. Геометрична прогресія

УРОК № 55. Тема. Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії

УРОК № 56. Тема. Сума перших n членів геометричної прогресії

УРОК № 57. Тема. Сума перших n членів геометричної прогресії

УРОК № 58. Тема. Нескінченна геометрична прогресія (|q|<1) та її сума

УРОК № 59. Тема. Підсумковий урок з теми «Числові послідовності»

УРОК № 60. Тема. Числові та лінійні нерівності

УРОК № 61. Тема. Лінійні нерівності та їхні системи

УРОК № 62. Тема. Функції та їхні властивості. Квадратична функція

УРОК № 63. Тема. Нерівності з однією змінною

УРОК № 64. Тема. Системи рівнянь з двома змінними

УРОК № 65. Тема. Числові послідовності

УРОК № 66. Тема. Прикладна математика

УРОК № 67. Тема. Тематична контрольна робота № 7 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 9 класу»

УРОК № 68, 69. Тема. Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв'язування цікавих задач


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити