АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 38

Тема. Тематична контрольна робота № 4


Мета уроку: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми 2 «Квадратична функція».

Тип уроку: контроль знань та вмінь учнів.

Наочність та обладнання: роздавальний матеріал (картки з розв'язаннями тематичної контрольної роботи № 4).

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.


II. Перевірка домашнього завдання

Учитель збирає зошити з виконаною домашньою контрольною роботою (робота перевіряється та враховується при виставленні тематичного бала).


III. Формулювання мети і завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель ще раз може наголосити, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: показати знання змісту основних понять та алгоритмів, вивчених у темі 2 «Квадратична функція», а також уміння застосовувати набуті знання при розв'язуванні вправ.


IV. Тематична контрольна робота № 4

Учні виконують контрольну роботу № 4 у зошиті для самостійних і контрольних робіт [8].


V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати оголошення правильних відповідей до завдань контрольної роботи, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань, заготовлені вчителем заздалегідь.


VI. Домашнє завдання

1.   Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).

2.   Повторити означення відсотка від числа та основні види задач на відсотки (6 клас).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити