АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 40

Тема. Математичне моделювання

 

Мета уроку: закріпити знання учнів про зміст поняття «математична модель задачі», загальну схему розв'язування задач математичним моделюванням. Продовжити роботу над виробленням умінь: перекладати умову прикладної задачі мовою математики, розв'язувати математичні задачі різного змісту складанням рівняння з однією змінною, а також складанням систем рівнянь з двома змінними; відпрацювати навички розв'язування систем рівнянь з двома змінними різними способами, вивченими на попередніх уроках.

Тип уроку: закріплення знань, відпрацювання вмінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект № 23.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.


II. Перевірка домашнього завдання

На цьому етапі уроку проводиться робота з перевірки домашнього завдання за зразком.


III. Формулювання мети і завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності учнів

Оскільки на попередньому уроці було розглянуто найпростіші задачі, що розв'язуються математичним моделюванням, то цілком логічно на даному уроці продовжити роботу з формування вмінь учнів розв'язувати задачі на складання математичних моделей, розглянувши задачі більш високого рівня складності, а також додатково задачі іншого змісту. Отже, мета даного уроку полягає в тому, щоб закріпити знання учнів про загальну схему розв'язування задач математичним моделюванням, а також продовжити роботу над виробленням умінь виконувати дії відповідно до вивченої схеми розв'язування задач різного змісту; відпрацювати навички розв'язування рівнянь, нерівностей та систем рівнянь з двома змінними різними способами, вивченими на попередніх уроках.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Усні вправи

Складіть математичну модель задачі.

1)  У 100 г гарбуза міститься 8 мг вітаміну С. Скільки треба взяти гарбуза, щоб отримати 100 мг вітаміну С?

2)  На пошиття костюма витратили 3,2 м тканини. Яку найбільшу кількість таких костюмів можна пошити, маючи 60 м цієї ж тканини?

3)  Від квадратного листа жерсті відрізали смугу завдовжки 25 см. Знайдіть початкові розміри листа, якщо площа частини, утвореної після відрізання смуги, дорівнює 4400 см2.


V. Відпрацювання вмінь

Письмові вправи

Для розв'язування на уроці пропонуються вправи такого змісту:

1)  задачі на складання математичних моделей (на прямолінійний рівномірний рух, на сумісну роботу, геометричні задачі тощо);

2)  на повторення: вправи на розв'язування систем рівнянь з двома змінними різними способами, а також вправи, що приводять до складання та розв'язування таких систем.


Методичний коментар

Як було сказано вище, серед задач, які мають бути розв'язані на даному уроці, є задачі, що описують ті самі ситуації, що і на попередньому уроці, хоча мають більш високий рівень складності.

Для кращого закріплення знань учнів та свідомого виконання дій при розв'язуванні всіх запропонованих вправ бажано вимагати від учнів коментарів, що спираються на матеріал уроку.


VI. Підсумки уроку

Підсумком вивчення матеріалу даного і попереднього уроків буде усвідомлення учнями того факту, що розв'язування текстових задач різноманітного змісту як складанням рівняння з однією змінною, так і складанням системи рівнянь з двома змінними у 7—9 класах проводилось саме за схемою, вивченою на попередньому уроці, тобто поняття математичного моделювання при розв'язуванні прикладних задач є узагальненням тих способів розв'язування рівнянь, які учні опанували протягом вивчення математики у попередніх класах.


VII. Домашнє завдання

1.   Повторити схему розв'язування задач складанням математичної моделі.

2.   Розв'язати задачі на застосування цієї схеми (аналогічні за змістом вправам, розв'язаним у класі).

3.   На повторення: алгоритми розв'язування найпростіших задач на відсотки (5, 6 класи).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити