АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 44

Тема. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події

 

Мета уроку: закріпити знання учнів про зміст понять випадкова подія, неможлива подія, вірогідна подія, а також про зміст поняття ймовірності випадкової події та формули її обчислення.

Закріпити вміння: класифікувати події, а також застосовувати формулу обчислення ймовірності випадкової події при розв'язуванні відповідних задач. Продовжити роботу з відпрацювання навичок виконання відсоткових розрахунків.

Тип уроку: закріплення знань, відпрацювання вмінь та навичок.

Наочність та обладнання: опорний конспект № 25.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 

II. Перевірка домашнього завдання

Для усвідомленої роботи учнів на цьому етапі уроку можна провести роботу з перевірки виконання вправ домашнього завдання за зразком.

Інший варіант проведення цього етапу уроку — виконання тестових завдань [9, тест 16] з наступною перевіркою та обговоренням результатів їх виконання.

 

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Оскільки на попередньому уроці учням було надано досить великий обсяг навчального матеріалу, то основна мета даного уроку полягає в закріпленні вивченого матеріалу та подальшому формуванню в учнів сталих умінь і навичок використання цього матеріалу для розв'язування задач на обчислення ймовірності випадкових подій, а також для розв'язування вправ, що передбачають обчислення ймовірності в ситуаціях, більш складних, ніж ті, що були розглянуті на попередньому уроці.

 

IV. Відтворення опорних знань учнів

Усні вправи

1.   Наведіть і поясніть приклад:

1) випадкової події;     

2) неможливої події;      

3) вірогідної події.

2.   Що означає, якщо ймовірність деякої події дорівнює: 1) ;  2) 0;  3) 1?

3.   Обчисліть (з обґрунтуванням) ймовірність події:

1)      з класу, у якому навчається 24 учні, серед яких 9 хлопців, навмання виберуть якого-небудь хлопця;

2)      з ящика, у якому лежать 2 білі, 3 чорні та одна червона кулька, навмання виберуть чорну кульку;

3)      з ящика, у якому лежать 3 чорні кульки, навмання витягнуть білий кубик;

4)      з ящика, у якому лежать 3 чорні кульки, навмання витягнуть чорну кульку.

 

V. Відпрацювання вмінь

Письмові вправи

Зміст письмових вправ уроку може бути таким:

1)  задачі на обчислення ймовірності випадкових подій (з використанням перебору варіантів та найпростіших формул комбінаторики);

2)  на повторення: задачі на відсоткові розрахунки та на складання математичних моделей.

 

Методичний коментар

Зміст вправ та мета їх розв'язування такі самі, як і на попередньому уроці (якщо дозволяють успіхи учнів, підвищується рівень складності задач за рахунок задач на застосування найпростіших формул комбінаторики): відпрацьовуємо зміст понять випадкових, вірогідних, неможливих подій, а також класичну формулу обчислення ймовірності.

 

VI. Підсумки уроку

Учитель проводить контрольне опитування учнів за запитаннями, аналогічними за змістом контрольним запитанням попереднього уроку.

 

V. Домашнє завдання

1.   Повторити матеріал, що міститься в опорному конспекті № 25.

2.   Виконати самостійну роботу (див. нижче) за варіантом, указаним учителем.

Самостійна робота

Варіант 1

1.   З класу, у якому навчається 28 учнів, 16 брали участь у спартакіаді. Яка ймовірність того, що навмання вибраний учень цього класу брав участь у спартакіаді?

2.   У ящику лежать 18 кульок, з яких дві білі. Яка ймовірність того, що навмання витягнуті 2 кульки білі?

3.   З натуральних чисел від 1 до 28 навмання вибирають одне. Яка ймовірність того, що воно не є дільником числа 28?

4.   Підкинули два гральні кубики. Яка ймовірність того, що сума очок на кубиках дорівнює 6?

5.   З букв розрізної абетки складено слово «мир». Потім букви слова перемішують і навмання беруть одну за одною. Знайдіть ймовірність того, що буде складене початкове слово.

 

Варіант 2

1.   З класу, у якому навчається 30 учнів, 16 брали участь у шкільній олімпіаді з математики. Яка ймовірність того, що навмання вибраний учень цього класу брав участь в олімпіаді?

2.   У ящику лежать 16 кульок, з яких дві чорні. Яка ймовірність того, що навмання витягнуті 2 кульки чорні?

3.   З натуральних чисел від 1 до 20 навмання вибирають одне. Яка ймовірність того, що воно не є дільником числа 20?

4.   Підкинули 2 гральні кубики. Яка ймовірність того, що сума очок на кубиках дорівнює 8?

5.   З букв розрізної абетки складено слово «море». Потім букви слова перемішують і навмання беруть одну за одною. Знайдіть ймовірність того, що буде складене початкове слово.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити