АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 61

Тема. Лінійні нерівності та їхні системи


Тестове завдання

1.   Знайдіть переріз проміжків (-6; 7] і (-4; 25].

а) [7; 25);   б) [-4; 7);     в) (-6; 25];     г) (-4; 7].

2.   Розв'яжіть нерівність .

a) k < 1,125;    б) k ≤ ;     в) k ≤ 1,125;      г) немає розв'язків.

3.   При яких х має зміст вираз ?

а) х ≤ 3;      б) x < 3;     в) х ≥ 3;     г) х > 3.

4.   Розв'яжіть нерівність -4 < < 8.

а) (-13; 5);     б) (-7; 11);     в) [-11; 7];     г) (-11; 7).

5.   Розв'яжіть систему нерівностей

а) (4; 5);     б) (5; 8);     в) (8; +∞);      г) немає розв'язків.

6.   Скільки цілих чисел є розв'язками системи нерівностей

а) 1;   б) 3;    в) 2;      г) 0.

 

Письмові вправи

1.   Розв'яжіть нерівність -2,5 ≤  ≤ 1. Відповідь запишіть у вигляді числового проміжку.

2.   Розв'яжіть систему нерівностей

3.   Знайдіть область допустимих значень змінної у виразі .

4.   Задумане ціле число. Якщо його збільшити у 2 рази, то дістанемо число, менше за 16. А якщо задумане число збільшити на 4, то воно буде більшим за 10. Перелічіть числа, які можуть задовольняти ці умови.

5.   Розв'яжіть нерівність 3x + |x – 1| < 7.

6.   При яких значеннях х значення виразу  належить проміжку (-2,5; 1,5] ?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити