АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 62

Тема. Функції та їхні властивості. Квадратична функція

 

Тестові завдання

1.   Знайдіть область визначення функції .

а) х  5;          

б) х -5;   

в) х -5, х  0;        

г) х  3, х -5, х 0.

2.   Знайдіть нулі функції .

а) 0; 2;    б) 2;     в) 0; -2;    г) нулів немає.

3.   Яка з указаних точок належить графіку функції у = х3 + х + 1?

а) (0; -1);    б) (1; 0);    в) (2; 11);    г) (-1; 1)

 

 

4.   На рисунку зображено графік функції y = g(x). Визначте проміжки, на яких g(x) > 0.
a) [4; 12];     б) (4; 12);     в) (12; +∞);     г) інша відповідь.

5.   За графіком функції y = g(x) (див. завдання 4) визначте, на яких проміжках дана функція зростає.

а) [8; 13);     б) (-5; 8);     в) [-8; 8];      г) (-5; 13).

6.   Який із рисунків найбільш точно відповідає графіку функції y = -x2 + 5?

 

 

Письмові вправи

1.   Знайдіть область визначення функції .

2.   При якому значенні х квадратний тричлен 2х2 – 6х + 3 набуває свого найменшого значення? Знайдіть це значення.

3.   Розв'яжіть графічно рівняння  = 3 – х.

4.   Побудуйте графік функції у = -х2 + 2х + 8. 3а графіком знайдіть:

1) область значень цієї функції;

2) проміжок, на якому функція спадає.

5.   На рисунку зображено графік функції g(x) = ax2 + bx + c. Порівняйте з нулем числа а, b, с.

 

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити