АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 63

Тема. Нерівності з однією змінною

 

Тестові завдання

1.   Дано нерівності:

1) -2х2 + х + 6 < 0;  

2) 2х2 + х + 7 ≥ 0;   

3) х2 > 0;  

4) -3х2 – х – 6 < 0.

2. Яка з даних нерівностей виконується при будь-яких значеннях x?
а) усі;    б) 2; 3;     в) 3; 4;    г) 2; 4.

3.   Розв'яжіть нерівність: 15х2 + 8х + 1 ≥ 0.
а) ;                        

б) ;       

в) ;

г) .

4.   Розв'яжіть нерівність 3х2 – 12 ≤ 0.

а) (-∞; 2];   б) (-∞; 4];     в) [-2; 2];    г) (-∞; -2][2; +∞).

5.   Знайдіть область визначення функції .

а) (-∞; 4)(4; +∞);  

б)

в)

г) х  0, х 1.

6.   Розв'яжіть подвійну нерівність: -3 ≤ 2x2 – x ≤ 1.
а) (-∞; +∞);    б) [-0,5; 1];    в) [-1; 0,5];      г) інша відповідь.

7.   Яка з даних нерівностей рівносильна нерівності (3 – х)2 > 0 ?

а) 3 – х 0;        б) 3 – х < 0;      в) 3 – х > 0;      г) 3 – х = 0.

 

Письмові вправи

1.   При яких значеннях змінної х значення виразу 3х(х – 4) – (3х + 2)(3х – 2) не менше від -4?

2.   При яких значеннях т рівняння х2 +тх + 2 = 0 має два різні дійсні корені?

3.   Знайдіть область визначення функції y =  + .

4.   Знайдіть усі значення змінної, при яких значення виразу (х – 2)2(х2 – 3х + 2) є невід'ємним числом.

5.   Розв'яжіть нерівність (х2 + 4)(х2 – 4х + 3) ≥ 0.

6.   Знайдіть, при яких значеннях т нерівність mx2 + 5mx + 4m + 3 < 0 не має розв'язків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити