АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК 64

Тема. Системи рівнянь з двома змінними

 

Тестові завдання

1.   Яка з пар чисел є розв'язком рівняння 3х2 – 2ху +1 = 0 ?

а) (1; 2);    б) (2; 2);    в) (0; 3);    г) (0;0)?

2.   Яка з пар чисел є розв'язком системи

а) (3; 0);     б) (2; 1);     в) (1; 2);     г) (0; 3).

3.   Графічне розв'язання якої з наведених систем зображено на рисунку?

а)  б)  

в)                г)

 

4.   Скільки розв'язків має система рівнянь, якій відповідає рисунок до завдання 3?

а) два;    б) один;     в) три;     г) безліч.

5.   Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 42 см, а площа 104 см. Укажіть систему рівнянь, яка відповідає умові задачі, якщо х і у — довжини суміжних сторін цього прямокутника.

а)    б)         в)  г)

6.   При яких значеннях а система  не має розв'язків?

а) а < 3;    б) а < 9;    в) а > 3;    г) а < .

 

Письмові вправи

1.   Розв'яжіть графічно систему рівнянь та виконайте перевірку отриманих відповідей.

2.   Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків рівнянь 5х + у = -7 і (х + 4)(y – 5) = -4.

3.   При яких значеннях b і с графік функції у = х2 + bx + c проходить через точки А(-1; 1) і В(2; 11)?

4.   Сума двох чисел дорівнює 7, а різниця чисел, обернених до даних, дорівнює . Знайдіть ці числа.

5.   Якщо відкрити дві труби, то басейн буде наповнено за 8 год. Якщо спочатку перша труба наповнить половину басейну, а потім інша труба — другу його половину, то весь басейн буде заповнено за 18 год. За скільки годин може наповнити цей басейн кожна труба, працюючи окремо?

6.   Скільки розв'язків має система залежно від а?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити