АЛГЕБРА
Уроки для 9 класів

УРОК № 8

Тема. Тематична контрольна робота № 1

 

Мета уроку: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення розділу «Числові нерівності та їхні властивості» теми 1.

Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Наочність та обладнання: роздавальний матеріал (картки з розв'язаннями завдань тематичної контрольної роботи № 1).

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 

II. Перевірка домашнього завдання

Учитель збирає зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (робота перевіряється та враховується при виставленні тематичного бала).

 

III. Формулювання мети і завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель ще раз може наголосити, що метою тематичної контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: знання змісту основних понять та алгоритмів, вивчених у розділі «Числові нерівності та їхні властивості» теми 1, а також уміння застосовувати набуті знання при розв'язуванні вправ.


IV. Тематична контрольна робота № 1

Учні виконують контрольну роботу № 1 у зошиті для самостійних і контрольних робіт [8].

 

V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати оголошення правильних відповідей до завдань контрольної роботи, виконаних учнями, або роздати їм для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань, заготовлені вчителем заздалегідь.

 

VI. Домашнє завдання

1.   Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).

2.   Повторити: зміст означення рівняння та супутніх понять; поняття лінійного рівняння з однією змінною та алгоритм його розв'язування; властивості чисел на координатній прямій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити