ГЕОМЕТРІЯ
Плани-конспекти уроків для 10 класів

УРОК № 1. Тема. Основі поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії

УРОК № 2. Тема. Існування площини, яка проходить через дану пряму і дану точку

УРОК № 3. Тема. Перетин прямої з площиною. Перерізи многогранників

УРОК № 4. Тема. Існування площини, яка проходить через три дані точки

УРОК № 5. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 6. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 7. Тема. Взаємне розміщення двох прямих у просторі

УРОК № 8. Тема. Теорема про існування і єдність прямої, яка проходить через дану точку і паралельна даній прямій

УРОК № 9. Тема. Ознака паралельності прямих

УРОК № 10. Тема. Ознака мимобіжності прямих

УРОК № 11. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 12. Тема. Тематичне оцінювання № 1

УРОК № 13. Тема. Розміщення прямої і площини в просторі. Ознака паралельності прямої і площини

УРОК № 14. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 15. Тема. Розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини. Ознака паралельності площин

УРОК № 16. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 17. Тема. Існування площини, паралельної даній площині

УРОК № 18. Тема. Властивості паралельних площин

УРОК № 19. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 20. Тема. Побудова перерізів многогранників

УРОК № 21. Тема. Паралельне проектування та його властивості. Зображення просторових фігур на площині

УРОК № 22. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 23. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 24. Тема. Тематичне оцінювання № 2

УРОК № 25. Тема. Перпендикулярність прямих у просторі

УРОК № 26. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 27. Тема. Перпендикулярність прямої і площини. Ознака перпендикулярності прямої і площини

УРОК № 28. Тема. Розв'язування задач на застосування ознаки перпендикулярності прямої і площини

УРОК № 29. Тема. Побудова перпендикулярних прямих і площин

УРОК № 30. Тема. Властивості прямої і площини, перпендикулярних між собою

УРОК № 31. Тема. Перпендикуляр і похила. Взаємозв'язок між довжинами похилих, проведених з однієї точки, і довжинами їх проекцій

УРОК № 32. Тема. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутнику

УРОК № 33. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 34. Тема. Тематичне оцінювання № 3

УРОК № 35. Тема. Відстань від точки до прямої. Розв'язування задач на застосування теореми про три перпендикуляри

УРОК № 36. Тема. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника

УРОК № 37. Тема. Розв'язування задач на застосування властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника

УРОК № 38. Тема. Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

УРОК № 39. Тема. Розв'язування задач на застосування ознаки перпендикулярності площин

УРОК № 40. Тема. Відстань між мимобіжними прямими

УРОК № 41. Тема. Розв'язування задач на знаходження відстані між мимобіжними прямими

УРОК № 42. Тема. Ортогональне проектування. Розв'язування задач до теми «Перпендикулярність прямих і площин»

УРОК № 43. Тема. Тематичне оцінювання № 4

УРОК № 44. Тема. Прямокутна система координату просторі

УРОК № 45. Тема. Відстань між двома точками простору

УРОК № 46. Тема. Координати середини відрізка

УРОК № 47. Тема. Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці

УРОК № 48. Тема. Поняття про рух, рівність фігур у просторі

УРОК № 49. Тема. Паралельне перенесення в просторі

УРОК № 50. Тема. Перетворення подібності та його властивості

УРОК № 51. Тема. Розв'язування задач

УРОК № 52. Тема. Тематичне оцінювання № 5

УРОК № 53. Тема. Кут між мимобіжними прямими

УРОК № 54. Тема. Кут між прямою і площиною

УРОК № 55. Тема. Кут між площинами

УРОК № 56. Тема. Площа ортогональної проекції многокутника

УРОК № 57. Тема. Розв'язування задач на знаходження кутів у просторі

УРОК № 58. Тема. Вектори в просторі (рівність векторів, колінеарність векторів, компланарність векторів). Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число, властивості дій над векторами

УРОК № 59. Тема. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

УРОК № 60. Тема. Розв'язування задач на застосування векторів

УРОК № 61. Тема. Тематичне оцінювання № 6


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити