ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 10

Тема. Суміжні кути


Мета: домогтися розуміння учнями змісту наслідків з теореми про суму суміжних кутів та змісту понять «наслідок», «посилання»; використовуючи знання теореми про суміжні кути та її наслідки, виробити вміння розв’язувати задачі на обчислення та доведення, в яких йдеться про суміжні кути.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Наочність і обладнання: таблиця «Суміжні кути».


ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

1. Накресліть від руки два нерівні суміжні кути, щоб їх спільна сторона була розміщена горизонтально.

2. Накресліть два суміжні кути так, щоб їх сторони, які є доповняльними півпрямими, були розміщені вертикально.

3. Накресліть два несуміжні кути, щоб вони мали одну сторону спільну й обидва були тупими.

4. Накресліть два несуміжні кути, одна пара сторін яких є доповняльними півпрямими.

5. Побудуйте кут AOB, що дорівнює 70°. Накресліть два кути, кожний з яких є суміжним з даним кутом. Знайдіть градусні міри цих кутів.

Правильність виконання роботи обов’язково перевіряємо. Це можна зробити з допомогою заздалегідь заготовлених записів за дошкою або на плівці кодоскопа.


ІІІ. Формулювання мети й завдань уроку

Основна мета уроку формулюється як необхідність ознайомлення зі співвідношеннями, правильними для суміжних кутів, що ґрунтуються на теоремі про суму суміжних кутів.


IV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

1. Яке з чисел 30°, 130°, 89°, 90°, є градусною мірою кутів:

а) тупого;

б) гострого;

в) прямого?

2. Скільки градусів може становити сума:

а) двох прямих кутів;

б) двох гострих кутів;

в) двох тупих кутів;

г) тупого і прямого кутів;

д) прямого і гострого кутів?


V. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

1°. Формулювання і доведення наслідків.

2°. Уявлення про зміст понять: «наслідок», «посилання».

3°. Приклад задачі (наслідок 4).

Методичний коментар

Залежно від рівня підготовки учнів, викладення нових понять уроку може здійснювати вчитель або учні працюють з підручником самостійно.

Також можна організувати практичну роботу в групах, що приведе до «відкриття» учнями сформульованих та доведених у підручнику наслідків з теореми про суму суміжних кутів.


VI. Первинне усвідомлення нового матеріалу

Виконання усних вправ (за готовими рисунками)

1. Знайдіть кут x (рис. 1)


10-1 Рисунок 1


2. . Доведіть, що (рис. 2).


10-2 Рисунок 2


3. (рис. 3). Доведіть, що ; .

10-3 Рисунок 3


Виконання письмових вправ

1. Кути 1 і 2, а також кути 3 і 4 — дві пари суміжних кутів. Порівняйте кути 2 і 4, якщо .

2. Знайдіть даний кут, якщо сума двох суміжних із ним кутів дорівнює 240°.

3. Бісектриса кута утворює з променем, доповняльним до сторони даного кута, кут 130°. Знайдіть даний кут.

4 (додаткова). Різниця двох суміжних кутів відноситься до одного з них як 5 : 2. Знайдіть ці суміжні кути.

Під час розв’язування задач 1 та 2 бажано вимагати від учнів посилання не на теорему про суму суміжних кутів, а на відповідний наслідок.


VII. Підсумки уроку

Замість... поставте таке слово, щоб твердження було правильним:

1) Кут, суміжний з прямим кутом...

2) Кут, суміжний з гострим кутом...

3) Кут, суміжний з тупим кутом...

4) Якщо — суміжні, — суміжні, то ...

5) Якщо — суміжні, — суміжні і , .


VIII. Домашнє завдання

Усно виконати вправи.

1. Рисунок, на якому зображено суміжні кути, перегнули по прямій, що містить їхню спільну сторону. При цьому інші сторони даних кутів збіглися. Знайдіть дані суміжні кути.

2. Знайдіть кут, суміжний із кутом, який дорівнює 30°; 60°; 90°; 135°.

Письмово розв’язати задачі.

1. Знайдіть кут BOC (рис. 4), якщо , .

10-4 Рисунок 4


2. Знайдіть кут, сторона якого утворює з променем, доповняльним до бісектриси даного кута, кут 165°.

3. Кути (mn) і (kp) є суміжними з кутом (np). Серед променів m, n, k, p назвіть пари доповняльних променів.

4. Кути (ab) і (bc) суміжні. Кути (bc) і (cd) також суміжні, причому . Знайдіть кути (ad) і (ab).


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити