ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 14

Тема. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості


Мета: перевірити та оцінити рівень засвоєння знань та вмінь учнів з теми, передбачених програмою; виявити прогалини в знаннях та вміннях учнів для подальшого їх усунення.

Тип уроку: перевірка та корекція знань, навичок та вмінь.


ХІД УРОКУ

І. Умова тематичної контрольної роботи

Варіант 1

Початковий рівень

1. Накресліть пряму AB. Позначте:

а) точку C, що лежить на промені AB;

б) точку D, що не лежить на прямій BA;

в) точку O, що лежить на відрізку AB.

Середній рівень

2. Дано:. Знайдіть .

14-1 Рисунок


Достатній рівень

3. Дано:BD = 16 см, AB − BC = 2 см, C — середина BD. Знайдіть AD.

14-2 Рисунок


Високий рівень

Доведіть методом від супротивного, що бісектриса тупого кута утворює з його сторонами кути, які не перевищують 90°.


Варіант 2

Початковий рівень

1. Накресліть пряму MN. Позначте:

а) точку K, що лежить на промені NM;

б) точку P, що не лежить на прямій MN;

в) точку L, що лежить на відрізку MN.

Середній рівень

2. Дано: . Знайдіть .

14-3 Рисунок


Достатній рівень

3. Дано: AC = 12 см, CD − BC = 4 см, B — середина AC. Знайдіть AD.


14-4 Рисунок


Високий рівень

4. Доведіть методом від супротивного, що бісектриса гострого кута утворює з його сторонами кути, не більші від 45°.


Варіант 3

Початковий рівень

1. Накресліть пряму AB. Зобразіть:

а) точку M, що лежить на промені BA, але не лежить на відрізку AB;

б) промінь MC, що не лежить на прямій AB;

в) точку D, що лежить на відрізку AC.

Середній рівень

2. Дано: Знайдіть

14-5 Рисунок


Достатній рівень

3. Дано: AB більше від CD у 4 рази, BC менше від AB у 2 рази, CD:DE =1:5. Доведіть, що C — середина відрізка AE.


14-6 Рисунок


Високий рівень

4. Із вершини кута, який дорівнює α, проведено промінь, перпендикулярний до його бісектриси. Цей промінь утворює з однією зі сторін даного кута гострий кут. Знайдіть цей кут.


Варіант 4

Початковий рівень

1. Накресліть пряму AB. Зобразіть:

а) точку D, що лежить на промені AB, але не лежить на відрізку AB;

б) промінь DE, що не лежить на прямій AB;

в) точку F, що лежить на відрізку DA.

Середній рівень

2. Дано: Знайдіть

14-7 Рисунок


Достатній рівень

3. Дано: BC менше від DE у 6 разів, DE більше від CD у 2 рази, BC : AB =1:8.

Доведіть, що C — середина відрізка AE.


14-8 Рисунок


4. Із вершини даного кута проведено промінь, перпендикулярний до його бісектриси. Цей промінь утворює з однією зі сторін даного кута гострий кут, який дорівнює α. Знайдіть даний кут.


ІІ. Підсумки уроку

Учитель, зібравши зошити учнів, пропонує їм ознайомитися із правильними розв’язаннями задач.


ІІІ. Домашнє завдання

1. Відрізки AB і CD лежать на одній прямій і мають спільну середину O. Знайдіть довжину відрізка CD, якщо OA = 4 см, AC =12 см. Скільки розв’язків має задача?

2. Кути(ab) і (cd) мають спільну вершину та спільну бісектрису l. Знайдіть кут (cb), якщоСкільки розв’язків має задача?

Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити