ГЕОМЕТРІЯ
Уроки для 7 класів

Урок № 15

Тема. Трикутник та його елементи


Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять: «трикутник»; «сторона, вершина, кут (внутрішній) трикутника»; «кут, протилежний стороні»; «кут, прилеглий до сторони»; «периметр трикутника»; «внутрішня та зовнішня область трикутника».

Сформувати вміння:

✵ розпізнавати та називати елементи трикутників, зображених на рисунку;

✵ за рисунком та символічним позначенням трикутника називати кути, протилежні та прилеглі до певної сторони трикутника;

✵ записувати формулу для знаходження периметра трикутника та, використовуючи цю формулу, складати рівняння за умовою задачі;

✵ розв’язувати задачі на обчислення сторін трикутника за відомим периметром та навпаки.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь та навичок.

Наочність та обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя; таблиця «Трикутники».


ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Учитель вибірково перевіряє зошити учнів.


III. Формулювання мети й завдань уроку

Учитель може запропонувати учням прочитати передмову розділу, після чого разом із учнями виділити той об’єкт, що буде головним для вивчення—трикутник. Цілком логічно (і це можуть усвідомити учні), що спершу треба дати означення та розглянути елементи нового поняття. Виконання цього завдання і приведе до здійснення основної дидактичної мети уроку.


IV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

Назвіть знайомі вам з курсу геометрії 7 класу геометричні фігури, зображені на рисунку 1. Які властивості цих фігур ви знаєте?


15-1 Рисунок


V. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

1°. Означення трикутника.

2°. Елементи трикутника:

а) вершини; б) сторони; в) кути.

3°. Позначення трикутника, позначення його елементів.

4°. Варіанти взаємного розташування сторін та кутів трикутника.

5°. Периметр трикутника.

Методичний коментар

В означенні трикутника важливо, продемонструвавши рисунки, звернути увагу на те, що три точки, які є вершинами трикутника, не лежать на одній прямій.

На рисунку 2 а) точки A, B і C не лежать на одній прямій, тому є вершинами трикутника ABC.


15-2 Рисунок


На рисунку 2 б) точки A, B і C лежать на одній прямій, тому трикутника ABC не існує.


15-3 Рисунок


Також, формуючи знання, треба звернути увагу на взаємне розташування сторін та кутів трикутника (на жаль, у підручнику О. В. Погорєлова цьому питанню не приділялось належної уваги).

Поняття периметра трикутника не є новим для учнів: у 5 класі було розв’язано багато задач на застосування формул периметра.

Таблиця


15-4 Таблица


VI. Первинне усвідомлення нового матеріалу

Виконання усних вправ

1. Знайдіть на рисунку 3 вісім трикутників. Укажіть їх вершини, сторони, кути.


15-5 Рисунок


2. У трикутнику ABD назвіть:

1) кути, прилеглі до сторони AD;

2) кут, протилежний до сторони BD;

3) сторони, прилеглі до кута D;

4) сторону, протилежну куту A.


Виконання письмових вправ

1. У трикутнику ABC AC = 6 см, сторона AB менша, ніж BC, на 3 см, а сторони, прилеглі до кута C, рівні. Знайдіть периметр трикутника.

2. Точки A,B і C лежать на одній прямій, а точка D не лежить на прямій AC. Скільки трикутників із вершинами в даних точках можна побудувати? Зробіть рисунок.

3. У трикутнику ABC AB:BC:AC = 3:5:7. Знайдіть:

а) периметр трикутника, якщо BC =15 мм;

б) найменшу сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 60 мм;

в) найбільшу сторону трикутника, якщо різниця двох інших його сторін дорівнює 4 мм.

4. Задача на повторення. Різниця двох суміжних кутів удвічі менша за один з них. Знайдіть градусну міру кожного з кутів.


VII. Підсумки уроку

1. Дано дві точки M і N. Як треба побудувати точку K, щоб точки M, N і K могли бути вершинами деякого трикутника?

2. Як називається величина, що дорівнює сумі відстаней між цими точками, взятими парами?


VIII. Домашнє завдання

Вивчити означення трикутника.

Усно виконати вправи.

1. На прямій позначено три точки. Чи можуть ці точки бути вершинами трикутника?

2. У трикутнику KMP назвіть:

а) кути, прилеглі до сторони MP;

б) кут, протилежний стороні KP;

в) сторону, протилежну куту K;

г) сторону, протилежну куту P.

Письмово розв’язати задачі.

1. Периметр трикутника ABC дорівнює 24 м, причому AB = 10 м, а сторона BC утричі менша, ніж AC. Назвіть кут трикутника, протилежний його найбільшій стороні.

2. Периметр трикутника ABC дорівнює 18 см, причому AB + BC = 12 см, BC + AC = 13 см. Назвіть кути, прилеглі до найбільшої сторони трикутника.

З цупкого паперу виготовити шаблон трикутника, принести його на наступний урок.


Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко — Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 208 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити